برترین ها: لوستر های قدیمی را از انبار بیرون آورید و به این شکل آن ها را به گلدان های زیبا تبدیل کرده و باغچه ها را تزئین کتید.
در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

فیلم: با لوسترهای قدیمی گلدان درست کنید