برترین ها: 25 سال پیش هنرمندان «کاترین کینگ» و «وین آدامز» به این نتیجه رسیدند که درآمد کافی برای پرداخت هزینه املاک ندارند بنابراین یک تصمیم جالب و اساسی گرفتند. آن ها یک جزیره ساختند!

خانه آن ها در ساحل جزیره ونکوور قرار دارد و حدود 45 دقیقه با قایق تا نزدیک ترین شهر فاصله دارد. این جزیره کاملا قابل تحرک از 12 بخش متصل به هم تشکیل شده است که شامل چهار گلخانه، بخش های زندگی، یک آشپزخانه، کارگاه، گالری هنری، یک فانوس دریایی و حتی یک سالن رقص می شود.
آدامز تخمین می زند که این ساختار حدود 500 تن وزن داشته باشد و می گوید همه چیز با یک اره دستی و چکش، بدون کمک ابزارهای برقی ساخته شده است. در تصاویر زیر می توانید نگاهی اجمالی به جزیره شخصی آن ها بیندازید.

خانه‌ای شناور که ساخت آن 24 سال طول کشید

خانه‌ای شناور که ساخت آن 24 سال طول کشید

خانه‌ای شناور که ساخت آن 24 سال طول کشید

خانه‌ای شناور که ساخت آن 24 سال طول کشید

خانه‌ای شناور که ساخت آن 24 سال طول کشید