رضا عطاران زیر اشعه ایکس

  • نزدیک به 20 سال است رضا عطاران را با پیشانی بلندش می‌شناسیم. او آدم خوش‌شانسی است؟ شاید باشد.چهره رضا عطاران نشانگر چیست؟


  • بعد از ریزش مو، سرش را بیشتر زیر كلاه پنهان می‌كند. در فیلم‌ها هم بیشتر از گریم استفاده می‌‌كند. جالب اینکه مردم او را با این مدل جدید بیشتر دوست دارند
  • این چشم‌ها یكی از دلایل موفقیت او هستند. او یك چشم كاشف دارد خیلی از نابازیگرهایی كه در فیلم‌هایش بازی كردند در كوچه و خیابان با همین چشمان شكار شده‌اند.
  • سربالا نیست و تیغ جراحی هم به آن نخورده، بینی او در زندگی‌اش نقش مهمی ندارد.
  • همیشه لبخند كمرنگی روی صورتش است اما خود او آدم شوخی است كه همه را به خنده وامی‌دارد. عطاران اهل آواز خواندن هم هست.
  • در دوره‌هایی از زندگی مشكلات زیادی را روی شانه‌هایش تحمل كرده و در كل آدم مقاومی است.
  • قلب مهربان. حتی اگر خودش درباره بدجنسی‌های گاه و بیگاهش کلی داستان سرهم کند شما باور نکنید. ​او مهربان است؛ آن هم خیلی.
  • از دستانش خیلی استفاده نمی‌‌كند، قبل‌ها نویسندگی می‌كرده، فیلمنامه می‌نوشته اما مدتی است فیلمنامه‌هایش را دیگران می‌نویسند شاید به این دلیل حالا در بیشتر مواقع دستانش در جیب‌هایش است.