برترین ها: دلایل بی شماری برای بازدید از ژاپن وجود دارد. اما یکی از بهترین بهانه ها برای اینکه چمدانتان را جمع کنید و سوار اولین هواپیما به مقصد توکیو شوید، تنوع باورنکردنی و نوآورانه معماری مدرن در این کشور است. همان طور که در این مطلب مشاهده می کنید، به نظر می رسد هیچ گونه محدودیتی برای خلاقیت و تخیل در طراحی ساختمان ها و سازه ها در ژاپن وجود ندارد و هرچیزی از مخفیگاه های جنگلی چوبی، خانه های شفاف شهری، برج های کپسولی خیره کننده یا کلیساهای کوچک زیبا و هرچیز دیگری که فکرش را بکنید در اینجا وجود دارد که شگفتی شما را برانگیزد.
بانک سوگامو شینکین، ایتاباشی کو

نمونه های شگفت انگیز معماری مدرن ژاپنی (2)
خانه ناسو تیپی در ناسو

نمونه های شگفت انگیز معماری مدرن ژاپنی (2)
ساختمان گینزای عزیز توسط دفتر طراحی آمانو، توکیو

نمونه های شگفت انگیز معماری مدرن ژاپنی (2)

خانه شفاف

نمونه های شگفت انگیز معماری مدرن ژاپنی (2)

شاخه های اوموتساندو، توکیو

نمونه های شگفت انگیز معماری مدرن ژاپنی (2)

خانه ارواح، توکیو


نمونه های شگفت انگیز معماری مدرن ژاپنی (2)
پروژه خانه کوچک، توکیو

نمونه های شگفت انگیز معماری مدرن ژاپنی (2)

موزه میاهاتا جومون، فوکوشیما

نمونه های شگفت انگیز معماری مدرن ژاپنی (2)


ساختمان سرنوشت برگشت پذیر، توکیو


نمونه های شگفت انگیز معماری مدرن ژاپنی (2)
فروشگاه دسر سانی هیلز در اوموتساندو

نمونه های شگفت انگیز معماری مدرن ژاپنی (2)

کلیسای جنگلی سایاما

نمونه های شگفت انگیز معماری مدرن ژاپنی (2)
خانه ای در توکیو


نمونه های شگفت انگیز معماری مدرن ژاپنی (2)

خانه ای در موکو


نمونه های شگفت انگیز معماری مدرن ژاپنی (2)