استیكر ها راه حلی ساده و كم هزینه برای تغییر اتاق ها هستنند . علاوه بر روی دیوار ها بروری كاشی و سرامیك وسایل آشپزخانه شیشه و روكش های چوبی قابل اجرا هستند.این مجموعه شامل عکسهایی از برچسب واستیکر های دیواری با طرح های زیبا می باشد.


عکس استیکر دیواریعکس استیکر دیواری

عکس استیکر دیواریعکس استیکر دیواری

عکس استیکر دیواریعکس استیکر دیواری

عکس استیکر دیواریعکس استیکر دیواری

عکس استیکر دیواریعکس استیکر دیواری

عکس استیکر دیواریعکس استیکر دیواری

عکس استیکر دیواریعکس استیکر دیواری

عکس استیکر دیواریعکس استیکر دیواری

عکس استیکر دیواریعکس استیکر دیواری

عکس استیکر دیواریعکس استیکر دیواری

منبع : siteaks.com