بازیگران سریال آقا و خانم سنگی

بازیگران سریال آقا و خانم سنگی: کامبیز دیرباز، علیرضا جعفری، شراره دولت آبادی، رضا رویگری، حسین سلیمانی، عباس جمشیدی فر، سوسن پرور، رضا نیک خواه، هومن حاجی عبدالهی، حدیثه تهرانی، یاسمینا باهر، حسین عابدینی، مجید شهریاری، یاسین ولکام زهی، مرضیه صدرایی، فرج ا… گل سفیدی، گیتی معینی، بیژن پیشدادی، ساقی زینتی، ماهان عبدی، بهزاد رحیم خانی، میلاد و معین وثوق و هومن برق نورد و شهرام قائدی بازیگران اصلی این مجموعه هستند.

عکسهای جدید از پشت صحنه سریال «آقا و خانم سنگی»عکسهای جدید از پشت صحنه سریال «آقا و خانم سنگی»

هومن حاجی عبدالهی بازیگر سریال آقا و خانم سنگیعکسهای جدید از پشت صحنه سریال «آقا و خانم سنگی»

یاسمینا باهر و علیرضا جعفری بازیگر سریال آقا و خانم سنگیعکسهای جدید از پشت صحنه سریال «آقا و خانم سنگی»

کامبیز دیرباز،حسین سلیمانی و عباس جمشیدی فرعکسهای جدید از پشت صحنه سریال «آقا و خانم سنگی»

تصاویر سریال آقا و خانم سنگیعکسهای جدید از پشت صحنه سریال «آقا و خانم سنگی»

تصاویری از پشت صحنه سریال آقا و خانم سنگیعکسهای جدید از پشت صحنه سریال «آقا و خانم سنگی»

عکس دسته جمعی سریال آقا و خانم سنگیعکسهای جدید از پشت صحنه سریال «آقا و خانم سنگی»

عوامل سریال آقا و خانم سنگیعکسهای جدید از پشت صحنه سریال «آقا و خانم سنگی»

عکس دسته جمعی بازیگران سریال آقا و خانم سنگیعکسهای جدید از پشت صحنه سریال «آقا و خانم سنگی»

رضا نیک خواه در سریال آقا و خانم سنگیعکسهای جدید از پشت صحنه سریال «آقا و خانم سنگی»

کامبیز دیر باز و عباس جمشیدی فرعکسهای جدید از پشت صحنه سریال «آقا و خانم سنگی»

یاسمینا باهر در سریال آقا و خانم سنگیعکسهای جدید از پشت صحنه سریال «آقا و خانم سنگی»

یاسمینا باهر و حدیثه تهرانیعکسهای جدید از پشت صحنه سریال «آقا و خانم سنگی»

منبع:campec.ir