کُنار لطفو خشک بو و سیفال
ندارم طاقت دوری تو آبال

گذارت ور کجوم سون کفته دلاله

بیا چشم انتظارتنوم خمین همسال !

اين روستا در 23 كيلومتري شهرستان جيرفت در بخش مركزي و حوزه ميانچيل واقع

شده است ، كه در شمال آن روستاي بهرامي ، در جنوب آن روستاي باستاني كنارصندل

، در شرق آن رودخانه هليل و در غرب آن روستاهاي رومرزعلياء و رومرز سفلي قرار

گرفته است .
مساحت اين روستا حدود 632هكتار(طبق نقشه) ميباشد كه حدود 230 هكتار آن را

باغات خرما دربر گرفته و 170 هكتار آن به صورت باير ( كشت نشده ) ميباشد و مابقي

آن كه 232هكتار است را محصولات زراعي از جمله : گندم ، جو ، يونجه ،و محصولات

جاليزي نظيرخيار ، سيب زميني ، پياز ، گوجه فرنگي ، كدو و بادنجان شامل ميشود .


روستاي درياچه | معرفی جاذبه های گردشگری ایران


روستاي درياچه | معرفی جاذبه های گردشگری ایران