تصاویر روز دوشنبه 2 شهریور 1394

حباب بازی کودکان در یک جشن بزرگ در بوداپست - مجارستان

 


تصاویر روز دوشنبه 2 شهریور 1394

کیک تولد مخصوص برای پاندای باغ وحش واشنگتن

 


تصاویر روز دوشنبه 2 شهریور 1394

کفش یکی از ورزشکاران رشته دوی 400 متر در مسابقات بیجین - چین

 


تصاویر روز دوشنبه 2 شهریور 1394

حمل و نقل گوسفندان در هند

 


تصاویر روز دوشنبه 2 شهریور 1394

چراگاه رویایی بوفالوهای هند

 


تصاویر روز دوشنبه 2 شهریور 1394

صاعقه و بارش باران شدید در جنوب اسپانیا

 


تصاویر روز دوشنبه 2 شهریور 1394

نمایش نظامی گارد ریاست جمهوری یونان

 


تصاویر روز دوشنبه 2 شهریور 1394

بارش شدید باران در سنگاپور

 


تصاویر روز دوشنبه 2 شهریور 1394

نمایشی برای بازسازی جنگهای تاریخی در بریتانیا

 


تصاویر روز دوشنبه 2 شهریور 1394

تکنسین های اداره برق در حال تعمیرات - پاکستان 

 


تصاویر روز دوشنبه 2 شهریور 1394

نوشته ی مرگ بر انگلیس در بالای عکس ملکه الیزابت داخل ساختمان سفارت بریتانیا در ایران

تصاویر روز دوشنبه 2 شهریور 1394