چگونه زندگی خود را از شور و اشتیاق آکنده کنیم ؟

سن و سال تنها در محدوده جهان مادی و در رابطه با جسم مفهوم دارد .
تو باید یک قهرمان باشی و بگذاری که شور و شوق ، وجودت را از هیجان انباشته سازد .
شور و شوق خود را در زندگی نشان دهید و …

سن و سال تنها در محدوده جهان مادی و در رابطه با جسم مفهوم دارد .

تو باید یک قهرمان باشی و بگذاری که شور و شوق ، وجودت را از هیجان انباشته سازد .

شور و شوق خود را در زندگی نشان دهید و به هر شکل ممکن این نیرو را بر جهان و انسان های پیرامون منعکس کنید .

شور و اشتیاق صفتی است که زیستن را معنا و مفهوم می بخشد .

اشتیاق فاقد هر گونه عامل یاس آور و منفی است .

شور و انگیزه انسان را زنده و شاداب و بی اشتیاقی آدمی را غمزده و کسل می کند .

در آغاز هر کار ، به خود وانمود کنید که این اولین و آخرین تجربه شما در این زمینه خواهد بود . این تلقین سبب می شود که با انبساط خاطر شور و اشتیاق را به هر کار بیامیزید .

ذهن خود را در مورد تعریفی که تا کنون از خود داشته اید تغییر دهید .

در تمام جنبه های زندگی شرایطی را فراهم کنید که چیزی به گونه ای مطلوب شما را بر انگیزد و شوق و شوری در وجودتان ایجاد کند .

تمایل خود را برای عقب نشینی از زندگی کاهش دهید . مردانه قد بر افرازید و وارد میدان عمل شوید .

انگیزه های انسانی را زنده و شاداب نگاهدارید .

غلامحسین ریاحی