ببخشید و فراموش کنید

▪ دیگران را همان‌گونه که هستند بپذیرید، حتّی اگر برایتان مشکل باشد که عقاید، رفتارها و نظرات آن‌ها را درک کنید.
▪ خود را از تمام چیزهایی که مانع رسیدن شما به اهدافتان می‌شود …

دیگران را همان‌گونه که هستند بپذیرید، حتّی اگر برایتان مشکل باشد که عقاید، رفتارها و نظرات آن‌ها را درک کنید.

خود را از تمام چیزهایی که مانع رسیدن شما به اهدافتان می‌شود جدا سازید.

خلق کنید؛ خانواده‌ای از دوستان و آشنایان‌تان تشکیل دهید و با آن‌ها امیدها، آرزوها، ناراحتی‌ها و شادی‌های‌تان را شریک شوید.

تصمیم بگیرید که در زندگی موفق باشید. در آن صورت شادی راهش را به طرف شما پیدا می‌کند و اتفاقات خوشایند و دلپذیری برای شما رخ خواهد داد.

کاوشگر باشید؛ جستجو و آزمایش کنید. دنیا چیزهای زیادی برای ارائه کردن دارد و شما هم قادرید چیزهای زیادی را ارائه دهید. هر زمان که کار جدیدی را آزمایش می‌کنید خودتان را بیشتر می‌شناسید.

ببخشید و فراموش کنید. کینه فقط بارتان را سنگین‌تر می‌کند و الهام بخش ناخوشایندی است. از بالا به موضوع نگاه کنید و به خاطر داشته باشید که هر کسی امکان دارد اشتباه کند.

رشد کنید؛ عادات و احساسات نادرست خود را ترک کنید تا نتوانند مانع و سد راه شما برای رسیدن به اهدافتان شوند.

امیدوار باشید:

به بهترین چیزها امید داشته باشید و هرگز فراموش نکنید که هر چیزی امکان پذیر است، البته اگر در کارهایتان پشتکار داشته باشید و از خدا کمک بخواهید.

نادیده بگیرید:

امواج منفی را نادیده بگیرید. روی اهدافتان تمرکز کنید و موفقیّت‌های گذشته را به خاطر بسپارید. پیروزی‌های گذشته نشانه و رابطی برای موفقیّت‌های آینده هستند.

سفر کنید؛ به جاهای جدید سر بزنید و با فکر روشن، امکانات جدید را آزمایش کنید. سعی کنید هر روز چیزهای جدیدی را بیاموزید. بدین صورت رشد خواهید کرد و احساس زنده بودن می‌کنید.

بدانید که هر مساله‌ای هر چقدر هم که سخت و دشوار باشد در نهایت حل خواهد شد. همان طور که گرمای مطبوع و دلپذیر بهار پس از سرمای طاقت فرسای زمستان می‌آید.