چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟

۱. همیشه خوشرو و خوش‌ لباس و مرتب باشیم.
۲. هنگام برقراری ارتباط کلامی، در چشمان شخصی که مخاطب ماست ‌نگاه کنیم.
۳. ‌به دیگران هم فرصت صحبت‌ کردن بدهیم.
۴. صداقت و راستگویی را سرلوحه …

۱. همیشه خوشرو و خوش‌ لباس و مرتب باشیم.

۲. هنگام برقراری ارتباط کلامی، در چشمان شخصی که مخاطب ماست ‌نگاه کنیم.

۳. ‌به دیگران هم فرصت صحبت‌ کردن بدهیم.

۴. صداقت و راستگویی را سرلوحه رفتار خود قرار دهیم.

۵. به گونه‌ای به دیگران خدمت کنیم که هم خود راضی باشیم و هم طرف مقابل و مهم‌تر از همه خداوند هم راضی باشد.

۶. نسبت به ارزش‌های فرهنگی و اخلاقیات جامعه خود پایبند باشیم.

۷. در سلام‌ کردن پیشقدم باشیم.

۸. ‌در حد معتدل و مناسب از ویژگی‌های مثبت طرف مقابل تعریف کنیم.

۹. لبخند را فراموش نکنیم، زیرا لبخند زیباترین هدیه‌ای است که همواره برای بخشیدن در اختیار داریم.

۱۰. بکوشیم در رفتار، گفتار و اعمالمان تناقضی نباشد.

۱۱. متانت، وقار و آرامش را در رفتارمان فراموش نکنیم.