مهارت‌هایی برای ایجاد محبوبیت

کلمات خود را برگزین تا جایگاه تو بالا رود؛ زیرا کلمه ی نیکو، بهترین وسیله برای نوازش قلب‌هاست .
▪ سلام دادن را تو آغاز کن زیرا سلام موجب اطمینان طرف مقابل می‌شود.
▪ تبسم کن زیرا …

کلمات خود را برگزین تا جایگاه تو بالا رود؛ زیرا کلمه ی نیکو، بهترین وسیله برای نوازش قلب‌هاست .

سلام دادن را تو آغاز کن زیرا سلام موجب اطمینان طرف مقابل می‌شود.

تبسم کن زیرا تبسم طرف مقابل را سحر می‌کند و قلبش را می‌نوازد.

به طرف مقابل خود اهمیت بده و از او تقدیر کن و با مردم آنگونه برخورد کن که دوست داری با تو برخود کنند.

در شادی‌های مردم شریک شو.

در جستجوی شگفتی‌ها باش ودر پی آنها باش که باعث کسب دوستی و جذب قلوب می‌شود .

دوست داشتن را به طرف مقابل اظهار کن؛ زیرا کلمات دوست داشتنی به قلب‌ها نفوذ می‌کند.

خوشبین باش و بشارت را در دور و بر خود پخش کن .

اگر دیگران کار خوبی انجام دادند از آنها تعریف کن زیرا ستایش در نفس اثر می‌گذارد اما در تعریف زیاده روی نکن.

با مردم متواضع باش؛ زیرا انسان‌ها از کسی که احساس برتری می‌کند متنفر هستند .

در پی صید عیوب دیگران مباش بلکه به اصلاح عیوب خود مشغول باش .

هنرسکوت را بیاموز زیرا مردم کسی را که به آنها گوش می دهد دوست دارند .

دایره دانش خود را وسیع گردان و درهر روز دوست تازه‌ای به دست آور.

تلاش کن که تخصص و توجهات خود را متنوع‌تر سازی ،این کار موجب آن می شود که هم دایره علم تو افزایش یابد و هم تعداد دوستانت