خیال می کنیم که ...!

بعضی موقع ها، تصورات ما با واقعیت های زندگی مان هم خوانی ندارد و شاید علت تمام مشکلاتمان همین منطبق نبودن تصوراتمان با واقعیت های زندگی است. به عبارتی دیگر امکان دارد به چیزی …

بعضی موقع ها، تصورات ما با واقعیت های زندگی مان هم خوانی ندارد و شاید علت تمام مشکلاتمان همین منطبق نبودن تصوراتمان با واقعیت های زندگی است. به عبارتی دیگر امکان دارد به چیزی فکر کنیم که اصلا در واقعیت وجود نداشته باشد؛ این همان رؤیاهای ماست که ذهن خیال پرور ما می تواند آن را در واقعیت هم ببیند. اصولا رویاهای شیرین، چیز خوبی در زندگی ما آدم هاست و می تواند کلی به ما انرژی مثبت بدهد اما گاه این رویاها و تصورات شیرینمان به جاده خاکی می زند، یعنی این که ما در تصوراتمان فقط مشکلات و بدبختی هایمان را می بینیم و خیال می کنیم که در واقعیت هم با کلی مشکل دست و پنجه نرم می کنیم. شاید در واقعیت این گونه نباشد و ما خوشبخت ترین و سرخوش ترین و بی غم ترین آدم دنیا باشیم و با تصوراتمان، ذهن خودمان را بیهوده مشغول می کنیم و روزگار را به کام خودمان و دیگران تلخ می کنیم ...

این همه نطق پیش از دستور کردیم تا بگوییم که یکی از مسئولان گفته است ۷۰ درصد از جوانان تصور می کنند، مشکلات مالی دارند!

پس بدانید که ما همه با خیالاتمان زندگی می کنیم و متأسفانه خیالاتمان کلی ناجور است که نباید این گونه باشد چرا که آن وقت ما تصور می کنیم زیر خط فقر دست و پنجه نرم می کنیم، برای گرفتن ۴ میلیون تومان وام ناقابل به در و دیوار می کوبیم ... و در نهایت ما خیال می کنیم که روز، روز است و شب، شب است در صورتی که این جوری نیست، چون ما خیال می کنیم و ... خیال می کنیم که ...

پس اگر یکی به شما گفت که خیال می کنید که (ببخشید، بلانسبت) شما آدمیزاد نیستید، بدانید که شما فرشته ای هستید که در قالب یک انسان فرو رفته است و به زمین نازل شده اید و خیلی خوش بخت هستند ولی خیال می کنید که بدبخت هستید. اصلا بگذارید خیال خودم و خودتان را راحت کنم که ما، همه در تصوراتمان غرق شده ایم و اصلا فرق میان واقعیت، خیال و تصور را هم نمی دانیم ...

جوان دلویی