انواع تصمیم گیری در زندگی

تصمیم گیری درست و سنجیده، کسب موفقیت و در نتیجه احساس رضایتمندی هرچه بیشتر را در فرد فراهم می آورد. همچنین حس مسئولیت پذیری را در فرد توسعه داده و به او کمک می کند تا پیامدهای …

تصمیم گیری درست و سنجیده، کسب موفقیت و در نتیجه احساس رضایتمندی هرچه بیشتر را در فرد فراهم می آورد. همچنین حس مسئولیت پذیری را در فرد توسعه داده و به او کمک می کند تا پیامدهای تصمیم خود را شخصا برعهده بگیرد. انواع تصمیماتی که هر فرد در طول زندگی خود بنا به شرایط مختلف می گیرد، عبارتند از:

ساده:

تصمیم گیری هایی که در مورد مسائل روزمره و عادی زندگی گرفته می شود. مثل انتخاب مسیر خاص برای رفتن به سر کار و....

اضطراری:

تصمیم هایی هستند که در شرایط اضطراری، وقتی که بطور ناگهانی با مسئله ای مواجه می شویم اتخاذ می کنیم.

احساسی:

تصمیم های هستند که بر اساس واکنش های هیجانی مثل احساس ترحم، ترس، نگرانی، غم و... گرفته می شود. مانند کمک به دیگران در شرایط بحرانی و خاص مانند وقوع زلزله یا سیل، مرگ بستگان و....

آنی:

تصمیم هایی هستند که در شرایط غیرمترقبه گرفته می شود. مثل زمان پدیدار شدن یک اتومبیل در مسیر حرکت اتومبیل ما که اتخاذ بهترین تصمیم و رفتار می تواند ما را از صحنه تصادف دور نماید. در این نوع تصمیم گیری معمولا اولین راه حلی که به ذهن خطور می کند انتخاب و اجرا می شود.

تاخیری:

گاهی فرد برای فرار از تصمیم گیری چالش برانگیز، آن را به تاخیر می اندازد. مانند کار امروز را به فردا انداختن است.

منطقی و اساسی:

تصمیم گیری هایی هستند که نیازمند به تعمق و تفکر بیشتری هستند. زیرا اثرات آن تا مدت های طولانی زندگی فرد را تحت الشعاع خود قرار می دهند. مثل انتخاب همسر، رشته تحصیلی، شغل و... این نوع تصمیم گیری عموما بر اساس واقعیات صورت می پذیرد.