از زندگی خود قدر دانی کنید

سعی کنید زندگی عادی را با قدر شناسی بیشتری همراه کنید . چیزهائی را که برای آنها گاهی ارزش قائل نیستید مثل : خنده ، زیبائی ، دوستی ، طبیعت ، افراد مورد علاقه ، و ... را عزیز بدانید و برای …

سعی کنید زندگی عادی را با قدر شناسی بیشتری همراه کنید . چیزهائی را که برای آنها گاهی ارزش قائل نیستید مثل : خنده ، زیبائی ، دوستی ، طبیعت ، افراد مورد علاقه ، و ... را عزیز بدانید و برای آنها ارزشی در خور و شایسته در نظر بگیرید . برای زیبا ساختن زندگی به پیشنهادات ما پاسخ مثبت بدهید :

- به مسائل بی اهمیت و سختی هائی که شما را آشفته می سازند ، توجه چندانی نداشته باشید .

- هیچگاه منتظر پیش آمدن اتفاقات ناگوار نباشید ، تا پس از سر گذراندن آنها شاکر زندگی خود باشید . از همین لحظه قدر این روز های شیرین را بدانید و شاکر این موهبتی باشید که خداوند به شما ارزانی داشته است .

- از لحظات شیرینی که با عزیزان خود سر می کنید نهایت استفاده و لذت را ببرید . زندگی کوتاه و بی دوام است .

- بی دوامی و غیر قابل اطمینان بودن زندگی را عاملی برای سپاسگزاری بدانید .

- ارمغان زندگی را مغتنم بشمارید و از هم اکنون آنرا جزء لازم و مکمل زندگی خود بگردانید . تجربه ای که حاصل شما خواهد شد زندگی را از همیشه شادتر خواهد ساخت .

غلامحسین ریاحی