دل خستگی های پائیزی

احساس غم و بی حوصلگی در پائیز هرگز غیرطبیعی نیست. با کوتاه شدن روزها افراد دچار احساسات متغیر و بدی در روحیه خود خواهند شد. تحقیقات بیانگر آن است که می توان با یک راه حل ساده این …

احساس غم و بی حوصلگی در پائیز هرگز غیرطبیعی نیست. با کوتاه شدن روزها افراد دچار احساسات متغیر و بدی در روحیه خود خواهند شد. تحقیقات بیانگر آن است که می توان با یک راه حل ساده این احساس را از خود دور کرد. کافی است تنها در طول روز ۲۰ دقیقه در برابر نور خورشید قرار گیرید. اگر از روز های آفتابی هیچ خبری نیست باید همین مدت را در برابر نور یک لامپ خیلی روشن تر از لامپ های معمولی قرار گیرید. عصرها به جای این که چای و عصرانه را در اتاق و داخل آپارتمان میل کنید، در بالکن یا حیاط خانه تان قدم زده و چای بنوشید. پیاده روی در طول روز نیز می تواند به شما کمک کند تا روحیه شاداب تری داشته باشید.

[نوشین مقدم]