راه‌های شناخت دوست خوب

یکی از نیازهای انسان، انتخاب و شناخت دوست است. نقش دوستان در دوران نوجوانی و جوانی از دوران‌های دیگر، بیشتر است. به همین دلیل شناختن آنان نیز اهمیّت بیشتری دارد.
دوستان را می‌توان …

یکی از نیازهای انسان، انتخاب و شناخت دوست است. نقش دوستان در دوران نوجوانی و جوانی از دوران‌های دیگر، بیشتر است. به همین دلیل شناختن آنان نیز اهمیّت بیشتری دارد.

دوستان را می‌توان به دو دسته‌ی کلّی تقسیم کرد. دوستان واقعی که امین و مورد اطمینان هستند و دوستانی که فقط در ظاهر، دوست هستند. گروه اوّل در زندگی راهنمای ما هستند و در زندگی به ما کمک می‌کنند و مانند اعضای خانواده‌ی خودمان خیرخواه ما هستند. ما نیز باید دوست واقعی و خیرخواه آنان باشیم و قدر آنان را بدانیم. رازدار و امانت‌دار باشیم، عیب‌های آنان را بپوشانیم و از خوبی‌هایشان تعریف کنیم.

دوستان دسته‌ی دوم قابل اطمینان نیستند؛ بنابراین نباید فریب آنان را بخوریم. این گروه، شایسته‌ی دوستی نیستند و نباید در دام آنان گرفتار شویم. از یک دانشمند پرسیدند که برادرت را بیشتر دوست داری یا دوستت را؟ جواب داد: من برادرم را هنگامی دوست دارم که علاوه بر رابطه‌ی برادری و خانوادگی، رابطه‌ی دوستی هم میان ما برقرار باشد.

یکی از بزرگان فرموده‌ است: «هیچ‌ کس را دوست خود ندان، مگر آن که او را در سه مرحله به سه چیز امتحان کنی.»

ـ‌ او را به خشم بیاور، اگر بر آشفته و خشمگین نشد او را دوست واقعی بدان.

ـ با پول و مال دنیا او را آزمایش کن، اگر با مال و ثروت خود در مشکلات تو را یاری کرد دوست خوب است.

ـ با او همسفر باش که میزان صداقت و دوستی‌اش مشخّص خواهد شد.

در انتخاب دوستِ خوب دقّت کنید و در حفظ و نگه‌داری او نیز بکوشید.

تهیه و تنظیم: عبدالرضا کریم‌زاده