کارمندان شاد بهره‌وری را بالا می‌برند!

کارمندانی که محیط کار و زندگی را به شادی سپری کنند و مورد تشویق مدیران خود قرار بگیرند، بهره‌وری بیشتری در مقایسه با دیگر کارمندان دارند.

کارمندانی که محیط کار و زندگی را به شادی سپری کنند و مورد تشویق مدیران خود قرار بگیرند، بهره‌وری بیشتری در مقایسه با دیگر کارمندان دارند.

محققان موسسه «ورک پروگرس» در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که میان شادی و رضایت کارگران و کارمندان از زندگی و میزان بهره وری آنان در محیط کار رابطه مثبتی وجود دارد.

در پژوهش های این تیم تحقیقاتی از ۳۱۲ شرکت انگلیسی، مشخص شد که حجم شادی کارکنان تا ۵۰ درصد راندمان کار آنها را بالا می برد.

در این نظرسنجی، ۴۵ درصد از شرکت کنندگان که شامل مدیران و کارکنان بودند ابراز کردند که حتی شادی های مقطعی نیز می تواند بهره وری آنها را بالا ببرد، از نظر ۵۷ درصد این افراد، سازمان با در نظر گرفتن شرایط کاری خوب برای کارکنان، اولین عامل ایجاد شادی برای پرسنل است؛ ۳۵ درصد، نقش خانواده در شادی افراد را موثر دانسته و ۴۰ درصد نیز در کنار این دو عامل، نقش فرد در شاد کردن زندگی خود را عامل این موفقیت به شمار آورده اند.

این تیم تحقیقاتی در گزارش مطالعاتی خود، شادمانی و رضایتمندی در محیط کار را نیازمند تلاش های مستمر و برداشتن گام های اساسی دانسته و خوشبینی نسبت به کار، مدیران و آینده، کنار گذاشتن نگرش منفی نسبت به کار و زندگی، مناسب دانستن شغل در حال انجام و داشتن حسن خلق را از لازمه های ایجاد شادی در نیروهای کار عنوان کرده است.

این گروه همچنین در توصیه به مدیران بر این نکته تاکید دارند که کارکنان همواره نیازمند مشوق هایی برای بهتر کردن بازدهی خود هستند که این مشوق ها می تواند مالی یا معنوی باشد، مدیرانی که در کنار توصیه به پرسنل خود کار آنها را در حد بسیار مناسب و قابل تقدیر می دانند در حقیقت مقدمه شادی آنها را فراهم می کنند.

پایبندی به قوانین و مقررات، گذشت در برابر اشتباهات کوچک، ترتیب دادن مهمانی برای همکاران خارج از ساعات کار و حتی گردش های گروهی، از دیگر اقداماتی است که مدیران می توانند برای پیشبرد و تعالی اهداف سازمان خود انجام دهند.