راهکارهای دوام خانواده را یاد بگیریم

دراستفاده از وسایل منزل و درآمد و مالکیت آنها کلمه ی ما را به کار ببرید و توجّه داشته باشید که زندگی مشترک را شروع کرده اید.
در مقابل شوهر خود هرچند حق باشما باشد، لجبازی و اصرار …

دراستفاده از وسایل منزل و درآمد و مالکیت آنها کلمه ی ما را به کار ببرید و توجّه داشته باشید که زندگی مشترک را شروع کرده اید.

در مقابل شوهر خود هرچند حق باشما باشد، لجبازی و اصرار نکنید. شوهر خود را به خصوص در مقابل بستگانش تحقیر نکنید.

از تعریف و تمجید بستگان خود در مقابل او پرهیز کنید. از مخالفت و مشاجره با شوهر خود بپرهیزید. چنانچه کمک‎ هایی ازطرف بستگان شما به شوهرتان شده آنها را به رخ او نکشید.

در معاشرت با دوستان و آشنایان شوهرتان،‎ بیش ازحد معمول گرم نگیرید. درمعاشرت با اقوامش او را محدود نکنید. در رفت و آمد و معاشرت با بستگان شوهر خود پیشقدم باشید.

زحماتی که برای پذیرایی خویشاوندان شوهر خود متحّمل می شوید، به رخ شوهر خود نکشید. چنانچه در آمدی دارید و برای زندگی هزینه می‎ کنید آن را بازگو نکنید.

از مردان دیگر نزد شوهرتان تمجید نکنید. هیچ مردی را به رخ شوهرتان نکشیدو این موضوع را رعایت کنید. برای انجام درخواست های خود با شوهرتان با خشونت رفتار نکنید.

برای برآوردن نیازمندی های خود از نظر مادی و غیر مادی امکانات شوهر خود را در نظر بگیرید و او را تحت فشار نگذارید . خود را برای شوهرتان بیارایید و بهترین و تمیزترین لباس خود را برای او بپوشید. در مقابل شوهر خود با حالت افسرده و با اخم حاضر نشوید.

در موقع ورود به خانه با لبخند و شادی از او استقبال کنید. اگرمشغول کاری هستید، به طور موقّت آن را کنار بگذارید و در حضور او بنشینید و با سخنان خوشایند و با گرمی از وی پذیرایی کنید.

راهکارهای جلب توجّه همسر درمنزل

وقتی‌ به‌ خانه‌ برمی‌ گردید، قبل‌ ازهر کار نزد او بروید. از او درباره‌کارهایی‌ که‌ در طی‌ روز انجام‌ داده است، سوال هایی‌ بکنید. مثلا بپرسید آیا امروز به‌ پزشکی‌ که‌ قرار بود مراجعه‌ کنی‌ مراجعه‌ کردی‌؟ به منظور بها دادن به خانم ها تقسیم وظایف کنید وپس از انجام دادن آنها از وی تشکّر کنید.

- مدت‌ ۲۰ دقیقه‌ با او وقت‌ صرف‌کنید; در این‌ زمان‌ از خواندن‌ روزنامه‌ یا انجام‌ کارهایی‌ که‌ حواس‌ شما را از او پرت می کند، خودداری‌ کنید. به‌ مناسبت های‌ ویژه‌ و گاهی‌ بدون‌دلیل‌ مشخص‌ به‌ او شاخه‌ گلی‌ هدیه‌کنید یا به مناسبت سال روز ازدواج یا تولد هدیه‌ای برای همسرتان بخرید.

- از حالت‌ چهره‌ و طرز لباس‌پوشیدنش‌ تعریف‌ کنید. اگر ناراحت‌ است،‌ به‌ احساس او‌توجه کنید .

- وقتی‌ خسته‌ است،‌ به‌ او کمک‌ کنید. اگر قرار است دیر به‌ منزل‌ برسید، به‌ او تلفن‌ کنید و دیر آمدن تان‌ را اطّلاع‌ دهید.

- اگر احساساتش‌ جریحه‌ دار شده‌، با او همدردی‌ کنید. به‌ او بگویید متأسفم‌که‌ ناراحت‌ هستی‌. بعد سکوت‌ کنید. بگذارید بداند که‌ حال‌ او را درک‌می‌کنید.

- برای‌ این که‌ ثابت‌ کنید ناراحتی‌ او تقصیر شما نیست،‌ توضیح‌ و راه‌ حل‌ ارائه‌ ندهید.

- وقتی‌ از خانه‌ بیرون‌ می‌روید از اوبپرسید؛ آیا لازم‌ است‌ چیزی‌ بخرم‌؟ اگرپاسخ‌ مثبت‌ داد، حتما کالای‌ موردنظرش‌ را خریداری‌ کنید.

- روزی‌ چندبار به‌ او بگویید ‹‹ دوستت‌ دارم››‌.

اسداسدی آسیاب دری