به استقبال نا شناخته ها بروید

اگر به خودتان اعتقاد کامل داشته باشید ، هیچ کاری نیست که خارج از توانایی شما باشد . هر وقت که تصمیم بگیرید به وادی ناشناخته ها قدم بگذارید تمامی امکانات تجربه های انسانی در اختیار …

اگر به خودتان اعتقاد کامل داشته باشید ، هیچ کاری نیست که خارج از توانایی شما باشد . هر وقت که تصمیم بگیرید به وادی ناشناخته ها قدم بگذارید تمامی امکانات تجربه های انسانی در اختیار شما است تا از آن ها لذت ببرید .

شما می توانید هر کاری را که می خواهید ، تنها به این دلیل که آن را دوست دارید انجام بدهید و دلیل دیگری لازم نیست . این شیوه ی تفکر افق های جدیدی از تجربیات نو به روی شما می گشاید و شما را یاری می دهد تا ترس از ناشناخته ها را که به عنوان راه و رسم زندگی پذیرفته اید از خود دور سازید . برای ورود به دنیای ناشناخته ها به رعایت نکات زیر بپردازید :

۱) با شوق پذیرای چیزهای تازه باشید .

۲) انعطاف پذیر باشید تا رشد کنید .

۳) پیش داوری ها را کنار بگذارید و به خود اجازه دهید که با افراد و اندیشه های تازه آشنا شوید .

۴) به جای زندگی کردن بر طبق یک مدل طرح ریزی شده و معین بیاموزید که هر روز برای زندگی خود تصمیم تازه ای بگیرید .

۵) به خود اطمینان داشته باشید که قادرید با هر پیش آمدی در زندگی مقابله کنید .

۶)‌ ترس از شکست را از خود برانید . شکست وجود ندارد . شکست یعنی وابستگی به نظر و عقیده ی دیگران در مورد نحوه ی انجام کارهای مختلف . هیچگاه نتیجه ی عمل را با ارزش خویشتن برابر ندانید .

۷) نگذارید کمال طلبی شما را در حاشیه نگاه دارد و مانع فعالیت های بالقوه ، دل پذیر شما گردد . کمال به معنای رکود و سکون است . خدا کامل است .

دلایل روانی حفظ رفتار های کلیشه ای

- اگر همیشه همانی که هستید بمانید هر گز مجبور نخواهید بود استقلال فکر داشته و روی پای خود بایستید .

- دوری کردن از امور مجهول خود به خود دارای منافعی است . اجتناب از کارهای بی نقشه ایمن تر است .

- می توانید رفتارتان را بدین سان توجیه کنید که طبق موازین اجتماعی عاقلانه عمل می نمائید .

- ممکن است از این که رفتار صحیحی داشته اید و به نظر دیگران انسان خوبی بوده اید احساس اهمیت کنید .

راههای استقبال از ناشناخته ها

- پاره ای از موارد زندگی خویش را انتخاب نموده و در آن ها تغییراتی بدهید .

- جمعی را که دارای عقاید و نظریات متفاوتند به منزل خود دعوت کنید .

- از این فکر که برای هر کاری باید دلیلی داشت دست بردارید .

- شروع به اجرای کارهای مخاطره آمیز کنید تا روحیه ی شما را از وضع معمول همیشگی خارج سازد .

- دو هفته وقت و پول کافی برای انجام کارهایی که آرزویش را دارید اختصاص دهید و به خودتان امکان دهید بدون هیچ مانعی هر کاری را که دلتان می خواهد انجام دهید .

- دست به کارهای تازه بزنید .

- هر گز خود را در حال فرار از ناشناخته ها می بینید از خود بپرسید بدترین اتفاقی که ممکن است پیش آید چیست ؟

- سعی کنید بعضی از کارهایی را که منع شده اید انجام دهید . به عنوان مثال : پا برهنه در پارک راه رفتن ، و ...

- به خودتان یاد آوری کنید که ترس از شکست بیشتر اوقات ترس از عدم تائید دیگران است .

- کوشش کنید کاری را که همیشه از آن اجتناب کرده اید انجام دهید .

- تصمیم بگیرید که هر روز را به شیوه ی تازه ای زندگی کنید تا زنده و مبتکر باشید .

- کارهایی را انتخاب کنید که به نظر شما مهم هستند و در راه انجام آنها سخت بکوشید .

- اجازه ندهید اعتقادات تان شما را راکد و ساکن نگه دارند .

- این فکر را بپذیرید که شما می توانید هر چیزی که خودتان می خواهید باشید .

نتیجه : فکر کنید که اگر در گذشته مخترعین و مکتشفین بزرگ از نا شناخته ها می ترسیدند چه می شد ؟ نا شناخته جایی است که امکانات رشد را هم برای تمدن بشری و هم برای افراد انسانی در بر دارد .

غلامحسین ریاحی