بخند تا تنها نمانی

به محض خواندن این مقاله، افسردگی را با خنده‌ای بلند از خود دور کنید. بخند. بخند.
من این کلمه زیبا را هر روز تمرین می‌کنم و انرژی می‌گیرم.
خنده را جایگزین تمام غم‌های انباشته شده …

به محض خواندن این مقاله، افسردگی را با خنده‌ای بلند از خود دور کنید. بخند. بخند.

من این کلمه زیبا را هر روز تمرین می‌کنم و انرژی می‌گیرم.

خنده را جایگزین تمام غم‌های انباشته شده از مادیات و مشکلات دیگر می‌کنم و بر تمام مصائب، غالب می‌شوم.

«من سالمندی مبتکر خنده با تمام غم‌ها هستم». دوست دارم شما را مثل خودم بسازم تا اگر سالمند بیماری هستید، شفا بگیرید. خنده سلول‌های مغزی و تمام بدن را جوان می‌سازد و خون تازه به رگ‌ها جاری می‌کند. پس بخندید تا جوانی یک بار دیگر به سراغ‌تان بیاید.

آیا زحمت خندیدن بیشتر است یا زحمت افسردگی و کسالت که دیگران تصور کنند شما سربار آنها هستید؟

با خنده، دیگران و خود را سرشار سازید و زندگی نوید بخشی را برای خود و اطرافیان به ارمغان آورید.

حال که با خنده، انرژی تازه‌ای گرفته‌اید، خدای بزرگ را شکر کنید که ماه و آفتاب و گل و گیاه و سبزه و جنگل و دریا و کوه و آبشار را با تمام زیبایی‌هایش آفریده و در اختیار ما قرار داده است.

با خدا راز و نیاز کنید و او را ستایش کنید تا آرامش بگیرید. نیایش به شما آرامش می‌بخشد.

«بخندید تا نیرو بگیرید» خنده یعنی شکر؛ شکری شادی آفرین.

در نظر بگیرید کدام انسان نِق زن و افسرده، موفق و محبوب است؟! خانه چنین انسان‌هایی اتاقی در بسته و همنشین‌شان تنهایی است!

با اعضای خانواده و فرزندان و نوه‌هایت که نزدت آمده‌اند، با هم بخندید و دنیای زیبایی‌ها را درک کنید. با خندیدن، تو تنها نیستی چون همه به سراغت می‌آیند و این نعمتی بزرگ است.

«بخند» تا با خنده‌هایت انسان‌های نیکوکار را به خود جلب کنی تا به کمکت آیند و دردی از دردهای نهفته و مشکلی از مشکلاتت را که سال‌ها با بزرگواری آن را به صورت رازی در دل نگهداشته‌ای درمان کنند.

«بخند» تا هنرمندان شادی‌آفرین به سراغت بیایند و حداقل هفته‌ای یک بار در مراکز توانبخشی تو را با آهنگ‌های شادی‌آفرین‌شان، شادتر کنند.

بخند تا ثروتمندان و ییلاق داران و باغداران به سراغت بیایند و تو را به باغ خود دعوت کنند و در کنار گل‌های زیبا و در زیر درختان سرسبز و کنار شُر شُر آب، چند ساعتی تو را سهیم کنند و جان تازه‌ای به تو ببخشند که نوعی از حق‌شناسی است.

«بخند» تا فرزندان و نوه‌هایت با آرامش به تحصیل وامور خود فکر کنند و راه سعادت را بیابند و بتوانند به تو بیشتر کمک کنند و هرگز خدمات گذشته تو را فراموش نکنند.

«بخند» تا افراد نیکوکار به سراغت بیایند و مراکز بهداشتی و مجهز و آرامش‌بخشی برایت بسازند و به سلامتی فکری و روحی و جسمی‌ات کمک کنند و با دادن شادی به تو، خدا را خشنود سازند.

«بخند» تا با خنده، تمام امکاناتی که آرزویش را داری به سراغت آیند.

من با تو می‌خندم چون تو می‌خندی و تو می‌خندی که به من انرژی می‌بخشی.

هر روز به تو سر می‌زنم و بعد از سلام، بلند می‌خندم تا تو هم بخندی. کاری دیگر از دستم بر نمی‌آید.

من مبتکر خنده برای نشاط همه سالمندان خواهم بود در ۷۳ سالگی.

نصرت‌السادات رضوی نیکخو