غمگین نبودن را یاد بگیرید

یافتن شادی آسان است اما آموختن شیوه ی ناراحت نبودن ممکن است مشکل باشد .
شادی لازمه طبیعی انسان بودن است . کار دشوار ، فراموش کردن تمام (( باید )) هایی است که در گذشته آموخته ایم .
شما …

یافتن شادی آسان است اما آموختن شیوه ی ناراحت نبودن ممکن است مشکل باشد .

شادی لازمه طبیعی انسان بودن است . کار دشوار ، فراموش کردن تمام (( باید )) هایی است که در گذشته آموخته ایم .

شما عادت کرده اید که منشاء احساسات خود را خارج از وجود خود پندارید و هزاران ساعت را صرف تقویت چنین فکری کرده اید . آماده شوید ، هزاران ساعت لازم دارید تا با افکار نو ، جای افکار کهنه را بگیرید . این کار دشوار است ولی ارزش آن را دارد . سختی کار نباید مانع انجام دادن آن شود .

به این جمله بیاندیشید : یک فکر زمانی تبدیل به یک اعتقاد می شود که مکرر روی آن کار شود ، نه این که یک بار آن را امتحان کنید و عدم موفقیت را بهانه ای برای ترک آن بدانید .

مشکل در این جا میزان توانایی شما در تصمیم به بر گزیدن شادمانی ، یا لا اقل عدم انتخاب ناراحتی ، در هر لحظه از زندگی است . باور کنید که شما اختیار دار خود هستید شادی را انتخاب کنید .

غلامحسین ریاحی