دانه‌های عطوفت

زندگی را به گونه‌ای نگاه کنید که احساس عطوفت و مهربانی‌تان را نسبت به دیگران بتوانید ابراز کنید. برای این منظور هراز گاهی به مکان‌هایی بروید که بتوانید به پرندگان دانه بدهید. …

زندگی را به گونه‌ای نگاه کنید که احساس عطوفت و مهربانی‌تان را نسبت به دیگران بتوانید ابراز کنید. برای این منظور هراز گاهی به مکان‌هایی بروید که بتوانید به پرندگان دانه بدهید. پاشیدن دانه برای پرندگان احساسی پر از شادمانی را در شما به وجود خواهد آورد. هنگامی که می‌بینید پرندگان اطراف شما از دانه‌هایی که برمی‌چینند، پرواز می‌کنند احساس خاصی به شما دست خواهد داد. روانشناسان بر این عقیده هستند که ابراز محبت به دیگران در ایجاد آرامش در فرد به گونه‌ای مؤثر است که باعث می‌شود بتواند با احساس بهتری زندگی کرده و این احساس را به دیگران منتقل کند.

وقتی می‌بینید بخشش شما باعث شادمانی دیگران حتی پرندگان و موجودات دیگر می‌شود احساس ارزشمند بودن در وجود شما، شکوفا خواهد شد. کسی که این احساس را در خود شکوفا کند، مطمئناً زندگی‌اش در مسیری قرار خواهد گرفت که برای او حرکتی رو به جلو را به ارمغان خواهد آورد.

برای خوب زیستن می‌توان این احساس را در رفتار خود، به همسر و کودکانتان نیز آموزش دهید. هیچ آموزشی مؤثرتر از آموزش‌های عملی نیست، بنابراین از رفتارهای به ظاهر کوچک، اما پسندیده و زیبا مثل پاشیدن دانه‌ برای پرندگان این کار را شروع کنید.

ثریا مطلبی