مردان وقت شناس

بیشترین تفاوت‌های رفتاری و روانی زنان با مردان به نوع عملکرد مغز و نحوه عملکرد نیمکره‌های چپ و راست مغز برای انجام فعالیت‌های گوناگون باز می‌گردد.
‌ بخشی از مغز که هنگام بروز …

بیشترین تفاوت‌های رفتاری و روانی زنان با مردان به نوع عملکرد مغز و نحوه عملکرد نیمکره‌های چپ و راست مغز برای انجام فعالیت‌های گوناگون باز می‌گردد.

‌ بخشی از مغز که هنگام بروز درد در انسان فعال می‌شود، آمیگلادا نام دارد. بخش راست آمیگلادا در مردان فعال‌تر است. این موضوع دلیلی است که نشان می‌دهد ایجاد احساس درد در زنان بیشتر از مردان بوده و عملاً درد در مردان راحت‌تر است.

‌ شیوه حل مسئله و برخورد با مشکلات در زنان و مردان متفاوت است، اگرچه ممکن است، پیداکردن راهکار مناسب برای حل مشکلات و رسیدن به نتیجه مناسب برای حل مشکلات یکسان باشد. مردان تمایل دارند، در یک زمان مشخص تنها برای حل یک یا تعداد محدودی از مسائل تفکر کنند و پس از رسیدن به نتیجه دلخواه وقت خود را صرف پرداختن به مشکلات دیگر کنند.