فروشنده سردرگم

شیوه برخورد فروشنده با مشتری و آگاهی مشتری از حقوق خود باعث رضایت او می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد، بسیاری از مشتریان از حقوق خود اطلاعی ندارند و همین مسئله سبب می‌شود تا خرید …

شیوه برخورد فروشنده با مشتری و آگاهی مشتری از حقوق خود باعث رضایت او می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد، بسیاری از مشتریان از حقوق خود اطلاعی ندارند و همین مسئله سبب می‌شود تا خرید مناسبی صورت نگیرد.

مشتریان باید قبل از خرید، فاکتورها و علائق موردنظر خود را برای خرید کالای مورد نظر بررسی کنند تا پس از رفتن به مغازه فروشنده را دچار سردرگمی نکنند.

بطور معمول فروشنده‌ها تمایلی به فروش کالای خود به آن دسته از افرادی که دارای معیار مشخصی برای انتخاب نیستند، ندارند.