سهم ما از زندگی

در میان بارش و نسیم بهار گلی سهم بیشتری خواهد داشت که از میان گل‌های دیگر به سوی آسمان بیشتر قد کشیده باشد. اگر سهم بیشتری از زندگی طلب می‌کنی، سعی کن بیشتر از ظرفیت‌های ذهنی …

در میان بارش و نسیم بهار گلی سهم بیشتری خواهد داشت که از میان گل‌های دیگر به سوی آسمان بیشتر قد کشیده باشد. اگر سهم بیشتری از زندگی طلب می‌کنی، سعی کن بیشتر از ظرفیت‌های ذهنی و استعدادهای خود بهره‌مند شوی.