چگونه عادت خندیدن را در وجودمان پرورش دهیم؟

در خنده و حس ظنز و مزاح چیزی فوق العاده شفابخش وجود دارد . در خنده نوعی شادی و نشاط وجود دارد که با تحقیر و خشم ناسازگار است . خنده موجب ترشح پپتین و آندروفین در خون می شود که می تواند …

در خنده و حس ظنز و مزاح چیزی فوق العاده شفابخش وجود دارد . در خنده نوعی شادی و نشاط وجود دارد که با تحقیر و خشم ناسازگار است . خنده موجب ترشح پپتین و آندروفین در خون می شود که می تواند تاثیرات شفابخش معجزه آسایی را بر روی جسم شما پدید آورد .

بدون توجه به سن و سال با کودکی که در درون شما آشیان دارد ، دوباره آشنا شوید .

نکته های خنده دار را با مطالب جدی بیامیزید .

اغلب بخندید و هم واکنش خندیدن را در دیگران بر انگیزید .

صحنه های زندگی را با طنز و مزاح بیامیزید .

موانع ذهنی که شوخی و خنده در بزرگسالی را منع می کند از میان بردارید .

چون کودکان در برابر هر صحنه ای که کمترین انگیزه برای خندیدن دارد ، بخندید .

با تلاشی آگاهانه ، خنده را به اعمال و رفتار هر روزتان ، بیامیزید .

از طریق خنده روزهای بد و ناگوار خود را به ایام سرشار از تندرستی و سرخوشی تبدیل کنید .

تا می توانید انگیزه های طنز آمیز و خنده آور را به زندگی تان جذب کنید .

با روحیه ی جدی و سختگیر خود مبارزه کنید .

غلامحسین ریاحی