برای زندگی

مردم باید بدانند!
روزی، سید حسن مدرس، از مجلس به خانه می رفت و عده ای، همراه او بودند. در راه برای تهیه غذا از بقال سر کوچه، ماست خرید. ضمن اینکه مشهدی عبد الکریم بقال، مشغول تهیه …

مردم باید بدانند!

روزی، سید حسن مدرس، از مجلس به خانه می رفت و عده ای، همراه او بودند. در راه برای تهیه غذا از بقال سر کوچه، ماست خرید. ضمن اینکه مشهدی عبد الکریم بقال، مشغول تهیه ماست برای آقا بود، مدرس، جریان مذاکرات مجلس را برای او تعریف کرد و گفت: "امروز، آن چنان با اولتیماتوم روسیه مخالفت کردم که همه نمایندگان، جرئت رد کردن آن را پیدا کردند". یکی از اطرافیان گفت: "آقا! اینکه درست نیست; شما سیاست مملکت را برای مشهدی عبد الکریم بقال بگویید". مدرس در پاسخ گفت: "اینها موکلین من هستند، باید بدانند که چه کار می کنم".

قانون گرایی

یکی از یاران امام می گوید: تقید و التزام حضرت امام خمینی (ره) به قوانین و مقررات، منحصر به نظام اسلامی نبود. ایشان حتی در رژیم پهلوی نیز این روش را پی می گرفتند. مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی، نقل می کردند که امام، به هنگام عبور از عرض خیابان، مسافت زیادی را طی می کردند تا از تقاطع یا خط عابر پیاده عبور کنند و هیچ وقت هم قدم روی چمن ها نمی گذاشتند. یکی دیگر از یاران امام می گوید: شبی در نجف، در محضر امام بودم که یکی از افراد حاضر در مجلس، از ایشان پرسید که آیا می توان برای تمبر هشت ریالی، دو ریال داد؟ امام در پاسخ فرمودند: "این کار، جایز نیست" بعد اضافه کردند: "حتی اگر استالین هم روی کار باشد، حفظ نظم، از اهم واجبات است".