برای شاد زیستن برنامه ریزی کنید

اگر برنامه ای برای شاد زیستن نداشته باشید، آینه تصویری از زن یا مردی خموده و بی حال را به شما می نمایاند و مشکلات زندگی، شما را مغلوب خود خواهد کرد پس از همین حالا شروع کنید:
۱) …

اگر برنامه ای برای شاد زیستن نداشته باشید، آینه تصویری از زن یا مردی خموده و بی حال را به شما می نمایاند و مشکلات زندگی، شما را مغلوب خود خواهد کرد پس از همین حالا شروع کنید:

۱) مثبت فکر کنید زیرا ذهنیت شما بر تمام ابعاد جسمی و روحی شما اثر می گذارد و هر چه قدر به زندگی مثبت تر نگاه کنید راه دستیابی به اهداف برای شما ساده تر و کوتاه تر می شود.

۲) برنامه داشته باشید تا از فرصت های خود به خوبی استفاده کنید و بتوانید لحظات شادی را در کنار کسانی که دوستشان دارید خلق کنید.

۳) مهارت های لازم را بیاموزید زیرا برای داشتن جسم و روان متعادل باید با واقع بینی پیش رفت و مهارت های مختلف برای قرار گرفتن در شرایط خاص و مختلف را آموخت تا فشار مشکلات شما را افسرده و غمگین نکند.

۴) به خود پاداش بدهید یعنی هر گاه توانستید مشکلی را حل کنید، به کسی کمک کنید، مطلب جدیدی بیاموزید، عادت غلطی را کنار بگذارید و حتی بدون همه این موارد و یک روز صبح که با شادمانی نفس عمیقی کشیدید و از خانه تا محل کارتان را پیاده پیمودید، الطاف و موهبت های بی پایان خداوند در زندگیتان را شکر بگویید و شاخه ای گل یا کتاب شعری کوچک برای خودتان که آفریده منحصر به فرد خدای خوبی ها هستید بخرید.

۵) هیچ وقت مأیوس نشوید زیرا رمز موفقیت در آن است که هرگز کار و تلاش را قطع نکنید و همواره منتظر معجزه و باز شدن دریچه ای هر چند کوچک رو به نور باشید و اطمینان داشته باشید که هیچ مسیری نمی تواند تا ابد سر بالایی برود و بالاخره به قله خواهید رسید و موفقیت و شادمانی را در آغوش خواهید کشید.

۶) شکست ها و ناراحتی ها را فراموش کنید در غیر این صورت توده بزرگی از نفرت، حقارت و کینه در سینه شما انباشته می شود که نفس کشیدن را برایتان سخت می کند و چشمانتان را به روی زیبایی ها می بندد پس از شکست ها درس بگیرید و غصه ها را فراموش کنید تا با دلی آرام و پر از عشق به مبدأ زیبایی ها به آرامش و شادمانی برسید.