خودسازی

آدم پول پرست معمولاً این طور است که هر چه پول پیدا کند، سیر نمی‌شود. او غم و غصه پول‌پرستی دارد و لو اینکه خیلی هم پول داشته باشد، اما غم و غصه دارد. پولهایش را نمی‌بیند و نداری‌هایش …

آدم پول پرست معمولاً این طور است که هر چه پول پیدا کند، سیر نمی‌شود. او غم و غصه پول‌پرستی دارد و لو اینکه خیلی هم پول داشته باشد، اما غم و غصه دارد. پولهایش را نمی‌بیند و نداری‌هایش را می‌بیند و گرفتار زندگی چشم و هم‌چشمی می‌شود.

یک مقدار که رفیقش بیشتر از او پول داشته باشد، غم و غصه برایش پیدا می‌شود. آدم ریاست‌طلب، مسئولیتی را که می‌خواهد، نمی‌تواند پیدا کند، یک خاری در روح او پیدا می‌شود که دائم او را رنج می‌دهد. آدمی که سوء ظن دارد می‌بیند که مردم حرف می‌زنند، خیال می‌کند درباره اوست و غصه برایش درست می‌شود. اگر بخواهید ریشه غم و غصه را قطع کنید، باید خودسازی کنید. ‏

اخلاق و خودسازی، آیت الله حسین مظاهری، ص۲۸۲ ‏