چگونه آرزوهایمان را به هدف تبدیل كنیم؟

جنبش داشتن نشانه زندگی است و هدفمندبودن لازمه زندگی معنی دار است. هر فرد پیروزی را كه به یاد آورید دارای هدف بوده است. دانش ها، كوشش ها و مهارت ها وقتی به جایی می رسند كه متوجه هدفی …

جنبش داشتن نشانه زندگی است و هدفمندبودن لازمه زندگی معنی دار است. هر فرد پیروزی را كه به یاد آورید دارای هدف بوده است. دانش ها، كوشش ها و مهارت ها وقتی به جایی می رسند كه متوجه هدفی باشند .

برخی از فایده های هدف به این شرح است: -به تفكر و فعالیت های انسانی جهت می دهد.

-هدف خودش هیجان و تحرك ایجاد می كند.

-موجب استفاده شایسته از وقت و توانایی ها و امكانات می شود.

-موجب بهره وری معنوی و شادی در زندگی می شود.

-رضایت ایجاد می كند و اعتماد به نفس را افزایش می دهد.

-فرد را یاری می رساند تا زندگی اش را و آینده خود را آن گونه شكل دهد كه می خواهد.

-به انسان چیزی می دهد تا به خاطرش برخیزد و تلاش كند.

-كلید برآوردن آرزوهای می شود.

-موجب رشد و تعالی فرد و جامعه می گردد.

می توان گفت هیچ چیز مثل داشتن هدف و پیگیری آن به زندگی انسان معنی و سازمان نمی دهد. وقتی هدفی در پیش دارید كه برای رسیدن به آن با خود عهد بسته اید، از وقت و اندیشه و نیروی خود برای رسیدن به آن استفاده می كنید و از این طریق به هستی خود سامان می دهید و زندگی تان را پرثمر كرده اید.

حال باید دید هدف چگونه ساخته می شود؟ برای ساختن هدف باید به آرزوها و خواست های راستین خود رجوع كنید. آرزو یا خواسته ایی راستین شمرده می شود كه شدیداً آن را بخواهید و حاضر باشید برای به دست آوردن آن تلاش كنید و از بعضی چیزها بگذرید. وقتی برجسته ترین آرزوی خود را مشخص كردید، هفت قدم هدف سازی زیر را دنبال كنید.

قدم اول:

فایده های دست یابی به آن آرزو را بیان كنید.

می دانید كه دانایان كار بی فایده انجام نمی دهند، بنابراین فهرستی از سودهای معنوی و مادی كه از برآورده شدن این آرزو به شما می رسد را بنویسید. این فهرست نوشته شده را پیوسته در پیش رویا در ذهن خود داشته باشید تا انگیزه ای برای ادامه تلاش هایتان شود.

قدم دوم:

آرزو یا خواست خود را به صورت رویداد یا رفتاری دقیق و روشن بنویسید. برای مثال به جای این كه بگویید می خواهم ادامه تحصیل دهم یا وزن كم كنم، بنویسید در رشته پزشكی... از دانشگاه دكترا خواهم گرفت. یا بیست كیلو از وزنم را كاهش خواهم داد.

قدم سوم:

مشخص كنید كه به چه دانش و مهارت هایی برای رسیدن به آرزو و هدفتان نیاز دارید. مثلا برای یادگیری و تحصیل به زبان انگلیسی نیاز دارید. و یا برای كاهش وزن باید راه های بی خطر رژیم غذایی و ورزش كردن را بیاموزید.

قدم چهارم:

موانع و محدودیت های رسیدن به هدف را برای خود روشن نمایید. هنگام نوشتن باید واقع بین بود و همه جوانب كار را در نظر گرفت و سدهای راه را مشخص كرد. این آگاهی هدف را واقعی تر و فرد را مهیا می سازد تا پیش بینی های لازم را انجام دهد. در مثال قبلی چشم پوشی از برخی خوراكی های مورد علاقه و تعهد برای ورزش منظم و اختصاص دادن وقتی به فعالیت های ورزشی نیز از موانع كم كردن وزن به حساب می آیند.

قدم پنجم:

منابع و مراكزی را كه ممكن است شما را در رسیدن به هدفتان یاری كند، مشخص نمایید. درست است كه مسئولیت هر هدف با خود صاحب هدف است، اما می تواند منابع و مراكزی را یافت كه شما را در دسترسی به هدفتان كمك كنند. برای مثال فردی كه آرزویش كاهش وزن است، می تواند از طریق مربیان ورزش یا افرادی كه مثلا پیروزمندانه وزن كم كرده اند، اطلاعات و یاری مورد نظر را به دست آورد.

قدم ششم:

برای دست یابی به آرزو یا خواست خود تاریخ سررسیدی تعیین كنید. تعیین تاریخ سررسید باعث تعهد و تلاش بیشتر و تنظیم وقت می شود.

قدم هفتم: برای رسیدن به هدف و خواست خود نقشه ای طرح كنید و آن را به اجرا بگذارید. اجرای هر كار با ارزش نیاز به نقشه وبرنامه دارد. نقشه باید تمام فعالیت های شما را از آغاز تا پایان برآورده كردن آرزویتان به روشنی مشخص كند. نقشه شما تمام اقداماتی را كه به ترتیب انجام خواهید داد، منعكس می كند، به طوری كه بتوانید این اقدامات را برای اجرا، در برنامه و تقویم سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه خود قرار دهید.

مسائلی از این قبیل:

نقشه عملی می تواند چنین ذكر شود: دویدن به مدت ۳۰دقیقه صبح ها سه روز در هفته (دوشنبه- چهارشنبه و جمعه از ۶ تا ۳۰/۶) در پارك، شركت در كلاس های ورزشی و بدنسازی روزی یك ساعت دو روز در هفته (عصرهای پنجشنبه و سه شنبه از ساعت ۶ تا ۷) خوردن غذاهای كم چرب و كم شیرینی، كاستن از نان و مواد نشاسته ای، مصرف زیاد میوه، سبزی، حداقل نوشیدن هشت لیوان آب در روز و كاستن دو كیلو از وزن در هر ماه. با دنبال كردن این هدف شما می توانید هر آرزویی را به هدف تبدیل كنید و به آن دست یابید.

هدف سازی مهارتی كارساز است كه همه عمر به كار می آید. قابل ذكر است كه حتی در كشورهای پیشرفته فقط پنج درصد افراد دارای هدف های نوشته شده اند. و به بیان دیگر فقط افراد پیروزی طلب و با برنامه هدف دارند. بنابراین اگر این هفت قدم هدف سازی را بیاموزید و به كارگیرید و سپس به دیگران یاد دهید به خودتان و آنها خدمت باارزشی خواهید كرد.

حمید حمیدیان