مرور کردن رویدادهای مثبت

موفقیت‌هایی را که داشته‌اید در دفتری با ذکر تاریخ و موقعیتی که داشته‌اید، بنویسید. انسان در عبور از زمان همواره از یاد می‌برد که با چه قدرتی با مشکلات و موانع روبه رو شده است …

موفقیت‌هایی را که داشته‌اید در دفتری با ذکر تاریخ و موقعیتی که داشته‌اید، بنویسید. انسان در عبور از زمان همواره از یاد می‌برد که با چه قدرتی با مشکلات و موانع روبه رو شده است و تا چه اندازه می‌تواند از کنار موانع عبور کند.

به همین علت روانشناسان بر این عقیده هستند مرور موفقیت‌هایی که افراد در گذشته داشته‌اند، باعث می‌شود با قدرت و توان بیشتری به خود توجه داشته و خود را باور کنند.

گذشت زمان و افزایش سن باعث می‌شود که قدرت بدنی تحلیل برود و فرد احساس کند که دیگر مثل گذشته فردی توانمند نیست. این احساس بی‌ارزشی کافی است تا علاوه بر تحلیل قدرت بدنی، قدرت روحی فرد نیز کاهش بیشتری پیدا کند.

به همین علت است که یادآوری موفقیت‌های گذشته و کارهای مثبتی که فرد آن را انجام داده است در این راستا بسیار باارزش است و باعث می‌شود که فرد ناتوانی‌های جسمی و موقعیتی را که در آن قرار گرفته است، از یاد ببرد. از همین الان دفتری تهیه کنید. در این دفتر تمام رویدادهای مثبت زندگی‌تان را با ذکر تاریخ بنویسید. هرسال وقتی به مرور خاطرات و رویدادهای گذشته زندگی می‌پردازید، پی خواهید برد که تا چه اندازه موفق بوده‌اید و همین مسأله شما را برای مقابله با مشکلات و موانع پیش رو کمک می‌کند.