تـفـکـر خـلاق یـا دیـدگـاه تـونـلـی

یکی از مهارت‌های تفکر، مهارت تفکر خلاق است. هدف اصلی در مهارت تفکر خلاق آن است که برای مشکل موردنظر راه‌حل‌های زیاد و فراوانی به دست آید.
هنگامی‌ که راه‌حل‌ها زیاد باشند، فرد …

یکی از مهارت‌های تفکر، مهارت تفکر خلاق است. هدف اصلی در مهارت تفکر خلاق آن است که برای مشکل موردنظر راه‌حل‌های زیاد و فراوانی به دست آید.

هنگامی‌ که راه‌حل‌ها زیاد باشند، فرد می‌تواند یکی از آن‌ها را انتخاب کند و اگر یک راه حل موثر و مفید نبود، به سراغ راه حل بعدی برود و اگر آن هم مفید نبود، به سراغ راه حل دیگر. درحالی که اگر فرد فقط دو یا سه راه‌حل داشته باشد و هیچ کدام مفید و موثر نباشند، فوری به بن بست و درماندگی می‌رسد و تحت این شرایط احتمال اینکه اقدام نامناسبی انجام دهد و تصمیم نامناسبی بگیرد، زیاد است.

نکته‌ مهم آن است که هر فردی می‌تواند خلاق باشد. باز برخلاف آنچه مردم فکر می‌کنند، همه‌ انسان‌ها دارای خلاقیت هستند.

تنها هدف یک نفر این است که در دانشگاه و در رشته خاصی قبول شود و جز این هیچ برنامه دیگری ندارد. فرد دیگر در محیط کار خود با مشکلاتی روبه‌رو شده و تنها راه چاره خود را بیرون آمدن از محل کار می‌داند.

همان‌طور که در مثال‌های ارائه شده می‌بینید، این افراد تنها یک یا دو برنامه برای زندگی خود دارند و زمانی که نمی‌توانند به هدف خود دست یابند دچار ناامیدی، درماندگی، بی‌برنامگی می‌شوند.

آنچه که در تمامی‌ این مثال‌ها بسیار به چشم می‌آید، نوعی تفکر خاصی است که به جمود فکری، انعطاف‌ناپذیری ذهنی، تحجر فکر یا دیدگاه تونلی معروف است. در این حالت، فرد برای مشکلاتش فقط به یکی یا دو راه حل فکر می‌کند و بس.

هرچه بتوانیم راه‌حل‌های بیشتری در رابطه با مسائل و مشکلات داشته باشیم، در زندگی سالمتر و موفق‌تر خواهیم بود. برای اینکه بتوانیم برای مشکلاتمان راه‌حل‌های متعدد، زیاد و فراوانی پیدا کنیم، باید بکوشیم خلاقیت را در خود رشد دهیم. به این ترتیب کمتر احتمال دارد که به بن بست رسیده و دچار ناامیدی، درماندگی، افسردگی و... شویم.