این مشکل شما نیست!

حتما تا به حال با افرادی مواجه بوده‌اید که به جای سعی در رفع گرفتاری دیگران و توجه به مشکل آنان، از عبارت‌هایی چون «این مشکل شماست» استفاده می‌کنند. عبارتی که متاسفانه آگاهانه …

حتما تا به حال با افرادی مواجه بوده‌اید که به جای سعی در رفع گرفتاری دیگران و توجه به مشکل آنان، از عبارت‌هایی چون «این مشکل شماست» استفاده می‌کنند. عبارتی که متاسفانه آگاهانه یا ناآگاهانه توسط بسیاری از افراد در روابط با دیگران به کار گرفته می‌شود و نمونه‌های زیادی را در این مورد در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود به تقلید از فرهنگ غربی «It’s Your problem»سراغ داریم...

بدون تردید این افراد در خانواده‌های آشفته و منفعل که نا به سامانی‌هایی چون طلاق، خشونت والدین و مشکلاتی که در نهایت به قطع روابط اخلاقی و عاطفی میان افراد خانواده منجر می‌شود، پرورش یافته‌اند. چنین خانواده‌هایی مانند یک کانون درون تهی هستند که هیچ پیوند نسبی و سببی و خویشاوندی را به حساب نمی‌آورند لذا افراد این خانواده اغلب تنها هستند و چون هیچ حمایت عاطفی، فکری و مالی از یکدیگر دریافت نکرده‌اند، گویا مهارت کمک به دیگران را نیز بلد نیستند. بدون تردید زندگی همه ما آمیخته با خاطره‌های تلخ و شیرینی است که همواره در حافظه رویدادی‌مان ذخیره می‌شود اما تکرار این رنج‌ها و مرور ضبط صوت مانندش جز ایجاد کشمکش‌های جدید فکری چه حاصلی دارد؟ چرا مانند آنها که از این غم‌ها رها شدند و زندگی‌شان را به دو نیمه تلخ گذشته و شیرین و روشن آینده تبدیل کردند، نباشیم. مگر پژوهشگران نمی‌گویند با بهره‌گیری از احساسات مثبت راحت‌تر می‌توان با چالش‌های زندگی کنار آمد؟ مگر نه اینکه بهره‌گیری از افکار مثبت و آمیختن آن با ایمان و امید فرمول این رهایی است؟ پس بیایید به سوی نشاط و ساختن خانواده‌ای کارآمد و پویا با روابطی عاطفی عمیق حرکت کنیم. اولین قدم می‌تواند خیرخواهی، حس همدلی و هم‌دردی برای دیگران باشد. ثابت شده این کار به نشاط و آرامش خودمان می‌انجامد. امام‌علی (ع) به نقل از پیامبر (ص) می‌فرمایند: «کسی که برای رفع نیاز و مشکل مومنی می‌کوشد، مثل این است که تا قیامت را عبادت کرده است.» پس منتظر چه هستید. زمان هم مهیای زندگی متفاوتی است.

کسی نیک بیند به هر دو سرا

که نیکی رساند به خلق خدا.

حکیم طوس

الهه رضائیان