من دوست شخص شخیص شمایم!

من هرگز متهم به انجام کار خلافی نشده‌ام، اما زندگی خیلی‌ها به خاطر من از هم پاشیده، کشتی‌های زیادی در آب فرو رفته، شهرها به آتش کشیده شده، دولت‌ها سرنگون شده و جنگ‌ها به شکست …

من هرگز متهم به انجام کار خلافی نشده‌ام، اما زندگی خیلی‌ها به خاطر من از هم پاشیده، کشتی‌های زیادی در آب فرو رفته، شهرها به آتش کشیده شده، دولت‌ها سرنگون شده و جنگ‌ها به شکست انجامیده است.

من هرگز حرفی حاکی از نامهربانی بر زبان نیاورده‌ام و ضربه کشنده‌ای بر سر کسی نزده‌ام اما به خاطر من خانه‌ها ویران شده، دوستی‌ها به هم ریخته، خنده بر لبان کودکان خشکیده، سیل اشک از چشم همسران جاری گشته، برادران و خواهران به فراموشی و پدران و مادران، دلشکسته و غمگین به گور سپرده شده‌اند.

من ذره‌ای افکار شیطانی در سر ندارم، اما به خاطر من چه استعدادهایی که به هیچ و پوچ بدل شده، نزاکت و مهربانی به هیچ گرفته شده و نوید موفقیت و سعادت حاصلی جز غم و اندوه و نکبت به بار نیاورده است.

من صدایی ندارم، سکوت محضم. بی‌ریشه ام و نویدی جز غم و اندوه و بدبختی ندارم. شاید لحظه‌ای مرا به نامم صدا نزنید، اما مطمئن هستم که شخص شخیص شما با من آشنایید.

اسم من؟... سهل انگاری است!