اندیشه‌های فمنیستی بلای جان ازدواج

آنچه این روزها درباره جوانان بیشتر مطرح می‌شود موضوع ازدواج آنها و چالش‌هایی است که در این مسیر به وجود آمده است، چه مشکلاتی که بر سر راه ازدواج جوانان است و چه موضوعاتی که پس از ازدواج دامنگیر آنها شده و در برخی از موارد باعث بروز مشکلاتی در خانواده‌ها می‌شود.

آنچه این روزها درباره جوانان بیشتر مطرح می‌شود موضوع ازدواج آنها و چالش‌هایی است که در این مسیر به وجود آمده است، چه مشکلاتی که بر سر راه ازدواج جوانان است و چه موضوعاتی که پس از ازدواج دامنگیر آنها شده و در برخی از موارد باعث بروز مشکلاتی در خانواده‌ها می‌شود.

به هر حال انجام یک پیوند زناشویی فراز و فرود‌هایی را به دنبال دارد که می‌توان با انتخاب آگاهانه و هوشمندانه برخی از این قبیل مشکلات کوچک و بزرگ را از سر راه برداشت و با اطمینان خاطر بیشتری گام به سوی تشکیل خانواده برداشت.

یکی از معیارهایی که در هنگام انتخاب زوج باید مورد توجه باشد سن است. این موضوع باید هم از نظر وضعیت جسمانی و هم از نظر رشد و بلوغ فکری مورد توجه باشد. براساس آمارهای موجود که میزان طلاق را در بین زوج‌های جوان نشان می‌دهد به خوبی می‌توان متوجه شد که وقوع این پدیده در میان زوج‌هایی که اختلاف سنی بیشتری دارند، بیشتر است. اختلاف سنی زیاد در هر صورت چندان پسندیده نیست. اگر پسر خیلی بزرگ‌تر از دختر باشد منجر به بروز اختلافاتی خواهد شد اما نمونه عکس آن یعنی پیوند میان پسر با دختر بزرگ‌تر از خود کمی با عرف و باور جامعه متفاوت است ضمن اینکه این موضوع هم اگر بیشتر از ۲ تا ۳ سال باشد چندان توصیه نشده و با احتمال بالا زندگی مشترک را با اختلاف روبه‌رو خواهد کرد.

پسران آنچنان که باید احساس مسؤولیت ندارند و حاضر نیستند به جنگ مشکلات بروند تا بتوانند تشکیل زندگی دهند. از طرف دیگر با بالا رفتن سطح تحصیلات دختران آنها توقعات خود را هم بالا برده‌اند و حاضر به ازدواج با هر گزینه‌ای نیستند

در واکاوی وقوع چنین ازدواج‌هایی باید گفت که در حال حاضر به دلیل تاخیر پیش آمده در ازدواج جوانان به نوعی تعادل بر هم خورده و از نظر جمعیتی هم تعداد دختران آماده به ازدواج از پسران پیشی گرفته است و این موضوع باعث شده که پسران در هنگام انتخاب همسر با دخترانی برخورد داشته باشند که از آنها بزرگ‌تر هستند. موضوع دیگر اندیشه‌های فمنیستی است که ازدواج دخترها را با تاخیر روبه‌رو کرده است و نکته دیگری که در این پدیده تاثیرگذار است مسؤولیت‌پذیری پایین پسرهاست.

در حال حاضر پسران آنچنان که باید احساس مسؤولیت ندارند و حاضر نیستند به قول معروف، مردانه به جنگ مشکلات بروند و با انجام کاری استقلال خود را ثابت کنند تا بتوانند تشکیل زندگی دهند. از طرف دیگر با بالا رفتن سطح تحصیلات دختران آنها توقعات خود را هم بالا برده‌اند و حاضر به ازدواج با هر گزینه‌ای نیستند و با سختگیری‌هایی که به‌دنبال افزایش سطح سواد گریبانگیر دختران شده انجام ازدواج آنها سخت‌تر شده است. اما نباید این موضوع را فراموش کرد که تاخیر در امر ازدواج می‌تواند پیامدهای اجتماعی ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد. بنابراین لازم است مدیران و دست‌اندرکاران ساماندهی ازدواج جوانان با نگاهی دغدغه‌مند این موضوع را دنبال کنند.

وطن امروز

جواد بهادرخان (کارشناس خانواده و ازدواج)