از شر خشم خود خلاص شوید

هفته آینده هر صبح ـ پیش از آغاز روزتان ـ به اتاق خواب خود بروید و در را ببندید و همه بالشت‌هایتان را روی هم قرار دهید. خودتان روی تحت در برابر بالش‌ها بنشینید. آرام در برابر ضمیر …

هفته آینده هر صبح ـ پیش از آغاز روزتان ـ به اتاق خواب خود بروید و در را ببندید و همه بالشت‌هایتان را روی هم قرار دهید. خودتان روی تحت در برابر بالش‌ها بنشینید. آرام در برابر ضمیر درونتان و در برابر کائنات سر فرو آورید. آن‌گاه تا می‌توایند بر بالش‌ها بکوبید.

این کار را به‌صورت تمرینی معنوی انجام دهید. یا از مشت خود استفاده کنید یا از بالشی دیگر یا از راکت بیس‌بال. پنج یا ده دقیقه یا بیشتر به این‌کار بپردازید.

پس از اتمام این‌کار، میان بالش‌ها بغلتید و نفس عمیق بکشید. به تنفس عمیق ادامه بدهید تا به‌ آرام جان و کانون وجودتان بازگردید. آن‌گاه بلند شوید. مانند حرکت پیشین روی تخت زانو بزنید، و دیگر بار به خودتان و کائنات تعظیم کنید. آن‌وقت پی‌کار روزانه‌تان بروید.

نمی‌توانید تصور کنید که پس از انجام این‌کار تا چه اندازه احساس سبکی خواهید کرد. چه بیشمارند پیام‌هائی که می‌خواهند به سراغمان بیایند. اگرچه نمی‌توانند از میان خشمی که اغلب اوقات وجودمان را انباشته است عبور کنند.

ببینید خودتان چگونه با خشم کنار می‌آئید. آیا خود را به آرامش وا می‌دارید؟ آیا به اندیشه‌های منفی پناه می‌برید؟ آیا خشمتان را بر سر دیگران خالی می‌کنید؟ هرگاه می‌بینید که به این صورت یا سایر شیوه‌های غیر سازنده واکنش نشان می‌دهید ـ که در واقع خشم را نفی می‌کند ـ به سراغ بالش‌هایتان بروید و تا می‌توانید بر آنها بکوبید. بگذارید این‌کار دست کم پنج دقیقه طول بکشد. به کودکانتان نیز این کار را بیاموزید.

اگر هنوز خشمی در دل دارید ـ یا حتی اگر تصور می‌رود داشته باشید ـ کوبیدن بر بالش‌ها قدرتمندترین و رهاننده‌ترین شیوه برای خلاص شدن از آن است.

شاید لازم شود که گهگاه بالش‌هایتان را عوض کنید. ولی احتمالاً تعویض آنها مطلوب‌تر از تعویض لایه معده یا دریچه قلب است.