شکایت از زندگی را کنار بگذاریم

بیشتر ما اغلب اوقات با تمام توان مسائل بی اهمیت را موشکافی می کنیم به طور مثال یک غریبه در ترافیک سنگین جلوی ما می پیچد و ما به جای این که بگذاریم برود، او را نادیده بگیریم و روزمان …

بیشتر ما اغلب اوقات با تمام توان مسائل بی اهمیت را موشکافی می کنیم به طور مثال یک غریبه در ترافیک سنگین جلوی ما می پیچد و ما به جای این که بگذاریم برود، او را نادیده بگیریم و روزمان را خراب نکنیم، خودمان را قانع می کنیم که حق داریم عصبانی شویم. بلافاصله در ذهنمان یک تصویر کامل از درگیری و مقابله به مثل می سازیم، حتی مدتی بعد به جای فراموش کردن، ماجرا را برای دیگران تعریف می کنیم.

چرا نمی گذاریم آن راننده برود و جای دیگر تصادف کند؟ در این صورت می توانیم خودمان را آرام نگه داریم و از پذیرش مشکلات دیگران دوری کنیم. از این گونه حوادث بسیار اتفاق می افتد و تقریبا هر روز با آن ها رو به رو می شویم و با ناراحت شدن، انرژی زیادی از دست می دهیم. شاید مجبور شویم در صف منتظر بمانیم. انتقادهای غیر عادلانه و نق زدن ها را بشنویم و حتی با انتقاد کننده، شریک شویم. اگر بیاموزیم در مورد مسائل کوچک ناراحت نشویم، وضع ما تفاوت خواهد کرد. بسیاری از مردم، بیشتر توانشان را به خاطر مسائل کوچک از دست می دهند.

برای رسیدن به زیبایی های زندگی به انرژی زیادی نیاز داریم. مهربان بودن و آرامش این انرژی را تأمین می کند. اشخاص خیلی دقیق و ریزبین، زندگی آرامی ندارد. در واقع دقیق بودن و آسایش خاطر در تضادند. هر گاه ما درگیر کاری می شویم که با هر روشی باید بهتر از آن چه که هست بشود، با شکست مواجه می شویم. اکثر ما وقتی کاری انجام می دهیم به جای آن که برای اجرای آن راضی و سپاسگزار باشیم روی آن چه غلط بوده است تمرکز می کنیم. با ناخشنودی دست به شکایت می زنیم. یک کمد نامرتب، خطی روی اتومبیل، کاری ناتمام، چند کیلو اضافه وزن یا مواردی از این دست، تمرکز روی نادرستی هاست که ما را از آرامش و مهربانی دور می کند. این روش هیچ ربطی به این که ما باید بهترین سعی خودمان را بکنیم ندارد.

این روش ما را از زیادی درگیر شدن و تمرکز صرف روی مشکلات باز می دارد. اگر تنها به کمبودها توجه کنیم آرامشمان را از دست می دهیم و از اهداف اصلی زندگی دور می شویم. نباید فراموش کرد که همیشه راه های بهتری برای حل مسائل وجود دارد. اگر عادت کرده ایم که مرتب شکایت کنیم و خواهان تغییر هر چیزی باشیم باید همین حالا از این رفتار خودداری کنیم. وقتی این افکار به سراغمان می آید باید خیلی ساده به خودمان تذکر بدهیم که زندگی با تمام مشکلاتش زیباست.وقتی قضاوتی در کار نباشد، همه چیز خوب خواهد بود. وقتی توقع خود را نسبت به کامل و دقیق بودن زندگی کاهش دهیم، تکامل در خودمان و زندگی ایجاد می شود.

زهره حریری باخدا