آموزش، راهی برای احساس مفید بودن

طبق نظریات مختلف روانشناسی کار، آنچه موجب می شود تا کارگر در محیط کار به بهترین شکل ممکن در جریان تولید قرار گیرد، برآورده شدن نیازهای گوناگون اوست. ازجمله نیازهای اساسی نیروی …

طبق نظریات مختلف روانشناسی کار، آنچه موجب می شود تا کارگر در محیط کار به بهترین شکل ممکن در جریان تولید قرار گیرد، برآورده شدن نیازهای گوناگون اوست. ازجمله نیازهای اساسی نیروی کار جدای از نیازهایی مانند حقوق و مزایا، ایجاد احساس مفید بودن و داشتن تاثیر مثبت در جریان تولید است.

به طوری که کارگر احساس کند کاری که به عهده او گذاشته شده است، در تولید محصول نهایی نقش موثری دارد. این بحث که برای اولین بار در کارخانه خودرو سازی ‏Volvo‏ مورد توجه قرار گرفت موجب شد این احساس در نیروی کار ایجاد شود که تاثیرات بسیار چشمگیری در انجام درست و به موقع کارها داشت. در این کارخانه وظایف خرد و بی اهمیتی که توسط افراد متعدد انجام می شد (‏mici mouse job‏) تجمیع شده و مجموعه کارها بر عهده گروه همان عده از کارگران نهاده شد و مثلا وظیفه بستن یک پیچ توسط یک کارگر به جمع آوری بخشی از یک موتور توسط چندین نفر تبدیل شد.

یک مدیر موفق باید به گونه ای به این مطلب توجه کند که هر یک از کارکنان به بهترین شکل این احساس را در خود پیدا کنند. این بسیار مهم است که در محیط کار مدیر به هر دو نیاز کارکنان خود که شامل نیازهای مادی ‏‎(Man as an animal)‎‏ و نیازهای انسانی و معنوی ‏‎(Man as a human)‎‏ است، توجه کند. در واقع وی باید بتواند احساس هایی را که یک فرد عادی برای سالم بودن به آنها نیاز دارد ایجاد نماید. این نیازها که به تئوری ٤ "م"معروف است عبارتند از: مفید بودن، مطرح بودن، مهم بودن و محبوب بودن.‏

یکی از بهترین و مفیدترین راه ها بحث آموزش است. آموزش های حین کار علاوه بر اینکه باعث بالا بردن سطح دانش و آگاهی کارکنان و موجب کاهش صدمات و آسیب های جانی و مالی برای کارخانه می شود، خلاقیت کارکنان را بالا برده و موجب بهبود کیفیت خواهد شد. مساله آموزش حین کار به قدری اهمیت دارد که حتی اگر یک مدیر نساجی تمام موارد و مسائل مورد نیاز از جهت فنی را به کارگران آموزش دهد، توصیه می شود این دوره ها را در شاخه های غیر از نساجی ادامه دهد تا کارکنان همیشه در حال یادگیری و آموزش باشند. در چنین شرایطی است که می توان کارکنان را عاملی به واقع موثر در فرآیند تولید دانست و توسعه و افزایش تولید و کیفیت را مشاهده نمود.‏