پیشنهادهای برای زندگی بهتر

- به خاطر داشته باش هر یک دقیقه عصبانیت مساوی با از دست دادن یک دقیقه شادی است.
- به فرزندان خود این فرصت را بده تا در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی شرکت کنند؛ شیوه نگرش و اطلاعات آنها …

- به خاطر داشته باش هر یک دقیقه عصبانیت مساوی با از دست دادن یک دقیقه شادی است.

- به فرزندان خود این فرصت را بده تا در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی شرکت کنند؛ شیوه نگرش و اطلاعات آنها موجب تعجب شما خواهد شد.

- اول گردگیری کن، بعد جارو بزن.

- هرگاه به یکی از عزیزانت نامه می‌نویسی عکس خانوادگی جدیدی را نیز همراه با آن پست کن.

- از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایت بخواه خاطراتی از دوره کودکی و نوجوانی پدر و مادرت برایت تعریف کنند.

- به اعضاء خانواده‌ات، قبل از آنکه حتی برای چند روزی از تو دور شوند بگو که دوستشان داری.

- هرگز فرصت مسافرت به همراه مادرت را از دست نده.

- قبل از آنکه کارمند جدید را زیر انتقاد ببری، نخستین روز کاری خودت را به یاد بیاور.

- در سفر، برای صرف ناهار یا شام در رستوران‌های محلی توقف کن.

- هنگام گذر از عرض خیابان دست کودکان را بگیر.

- وقتی سوار اتومبیل کسی هستی پیشنهاد کن که عوارض راه و حق توقف در پارکینگ را تو پرداخت کنی.

- هرگز این فرصت را که کسی در حق تو کار نیکی انجام دهد از او دریغ نکن.

- در گلف و تنیس، سعی کن غالباً همبازی‌ای انتخاب کنی که بازی‌اش بهتر از تو باشد.

- از غیرمنتظره‌ها استقبال کن! فرصت‌ها به‌ندرت شسته و رُفته و پیش‌بینی‌شده در برابرت حاضر می‌شوند.

- یک کپی از اطلاعات دفترچه تلفن شخصی‌ات بگیر و به‌عنوان فایل پشتیبان نگه دار.

- فرم‌های نظرخواهی از مشتریان را پر کن.

- هرگز فرصت ماهیگری به همراه پدرت را از دست نده.

- هر روز برای حفظ سلامتی‌ات کاری انجام بده.

- هرگز به هیچ خانمی نگو که موهایت قبل از کوتاه‌ کردن قشنگ‌تر بود.