اصول طلایی تشریفات

تشریفات از جمله مسایلی است که در حوزه های ارتباطی کمتر به آن توجه شده است اما به علت کارکردهای سیاسی و توسعه نامریی حوزه ارتباطی توسط برخی افراد و سیاستمداران بیشتر مورد توجه …

تشریفات از جمله مسایلی است که در حوزه های ارتباطی کمتر به آن توجه شده است اما به علت کارکردهای سیاسی و توسعه نامریی حوزه ارتباطی توسط برخی افراد و سیاستمداران بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

در فصل سوم از کتاب "تشریفات هتل" نوشته احمد یحیایی ایله ای و مهرداد تاوتلی به اصول طلایی تشریفات توجه شده و ضمن تدوین آن به نوضیحات کاملی درباره آن پرداخته شده است.

اصول زیر راهنمایی کامل برای تشریفات است موضوعی که بخصوص بخش مهم و بزرگی از حوزه ارتباطات غیرکلامی را شامل می شود .

در زیر با اصول طلایی تشریفات آشنا می شویم:

اصل اول ) رفتار شما بیشتر از گفتار شماست .

اصل دوم ) استقبال را با گل لبخند آغاز کنید .

اصل سوم) چشم اندازهای مسیر حمل و نقل را در اولویت ویژه ای قرار دهید .

اصل چهارم) نیاز میهمانان به احترام یک نیاز مشترک و نیاز آنان به خدمات یک نیاز متفاوت است .

اصل پنجم ) در پذیرایی سلیقه ای ارزشمند تر از سلیقه میهمانان نیست .

اصل ششم ) میهمانان براساس ظاهر شما و ظاهر محیط کار شما قضاوت می کنند.

اصل هفتم ) صادقانه به حرف و حق دیگران احترام بگذارید.

اصل هشتم ) گوش دادن به نظرات (پیشنهادات و انتقادات)میهمانان، نارضایتی را کاهش می دهد.

اصل نهم ) بایستی به آنچه میهمان می‌گوید گوش فرا دهیم و سرعت پاسخگویی را اصل اول رضایت آنان قرار دهیم.

اصل دهم ) برای برقراری ارتباطات مداوم ، تواضع را جایگزین تبعیض کنید.

اصل یازدهم ) احساس امنیت محل سکونت برای میهمانان از درجه اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .

اصل دوازدهم ) درباره میهمانان قضاوت نکنید محیطی مهیا کنید تا آنان درباره شما قضاوت کنند.

اصل سیزدهم ) میهمان زمانی راضی می‌شود که محترمانه با او برخورد شود و خدمات دوستانه به او ارائه شود.

اصل چهاردهم ) هر آنچه را که لازم است بایستی انجام دهیم تا میهمانان مجددا" به ما رجوع کند.

اصل پانزدهم ) میهمانان را با خاطره ای شیرین بدرقه کنید .