ازدواج برای آقایان خوب است یا بد؟

● قبل از ازدواج
خوابیدن تا لنگ ظهر
بی‌اجازه به سفر رفتن
خوردن بهترین غذاها بی‌منت
استراحت مطلق بی‌جر و بحث
دید و بازدید از مکان‌های تفریحی
آموزش گیتار، سنتور، و ...
گرفتن پول …

قبل از ازدواج

خوابیدن تا لنگ ظهر

بی‌اجازه به سفر رفتن

خوردن بهترین غذاها بی‌منت

استراحت مطلق بی‌جر و بحث

دید و بازدید از مکان‌های تفریحی

آموزش گیتار، سنتور، و ...

گرفتن پول توجیبی از بابا

بعد از ازدواج

بیدار شدن زدوتر از خورشید

رفتن به حیاط با اجازه

خوردن غذاهای سوخته با منت

کارکردن در شرایط سخت

سرزدن به فامیل همسر

آموزش بچه‌داری و شستن ظروف

دادن کل حقوق به همسر

نتیجه‌گیری اخلاقی

سحرخیز شدن

معتبر شدن

تقویت معده

ورزیده شدن

صله رحم

همدردی با مردها

مستقل شدن