تمرین یادگیری

یادگیری باعث می‌شود که هیچ‌گاه بیکار نمانید و همواره از نظر روحی احساس طراوت و شادابی کنید. آموختن در هر برهه‌ای از زمان، در هر سنی و در هر شرایطی باعث می‌شود تا فرد به لحاظ روحی …

یادگیری باعث می‌شود که هیچ‌گاه بیکار نمانید و همواره از نظر روحی احساس طراوت و شادابی کنید. آموختن در هر برهه‌ای از زمان، در هر سنی و در هر شرایطی باعث می‌شود تا فرد به لحاظ روحی و درمانی احساس آرامش و مفید بودن کند.

اکثر زنان پس از تشکیل خانواده و مسئولیت‌های مادری خود را به‌کلی فراموش می‌کنند و استعداد و توانمندی‌هایشان را از یاد می‌برند. همین مسئله آغاز بروز خستگی‌های روحی و مشکلات جسمی است.

در حالی که اگر زنان بتوانند این مرزها را درهم بشکنند و برای خود برنامه‌ریزی داشته باشند که در سایه آن امکان فراگیری را در یکی از شاخه‌های علمی، ورزشی، هنری و ... داشته باشند، مسلماً از استعدادها و خلاقیت خود بهره‌مند شده و در این مرحله احساس خستگی و یأس از آنان دور خواهد شد.

زنانی که در کلاس‌های مختلف آموزشی شرکت می‌کنند، آرامش و شادابی بیشتر داشته و در مواقع تصمیم‌گیری، با دید بازتر و بهتر حرکت می‌کنند.