۵ روش موثر عذرخواهی

آیا تاکنون پیش آمده است که با خود فکر کنید از دوستان، اعضای خانواده و یا آشنایان تا به حال حتی یک عذرخواهی نشنیده اید؟ با کمی دقت می توان دریافت که مشکل از آن جا ناشی می شود که همه …

آیا تاکنون پیش آمده است که با خود فکر کنید از دوستان، اعضای خانواده و یا آشنایان تا به حال حتی یک عذرخواهی نشنیده اید؟ با کمی دقت می توان دریافت که مشکل از آن جا ناشی می شود که همه ما عادت داریم اشتباهاتمان را رو نکنیم. شاید به این دلیل که فکر می کنیم اگر به خودخواهی و خودمحوری اشاره نکنیم، دیگران متوجه نمی شوند و ما را سرزنش نمی کنند. در حالی که درست برعکس است. دیگران همواره آمادگی دارند ما را ببخشند به شرطی که ما به اشتباهاتمان اقرار کنیم. اگر متوجه عمق ناراحتی و رنجی که باعث آن شده ایم، نشویم، احتمالا آن را تکرار خواهیم کرد.دکتر گری چپمن، در مقاله زبان عذرخواهی به پنج الگوی عذرخواهی اشاره می کند و می گوید: بسیاری از مشکلات در روابط زناشویی از ناتوانی زوج ها در برقراری ارتباط ناشی می شود. این مطلب را به نقل از سایت «Smartnow» بخوانید.

۱) عذرخواهی نوع اول:

اظهار تاسف با گفتن جمله متاسفم.پس از گفتن متاسفم، آن چه مایه آزار طرف مقابلتان شده است را ذکر و اظهار ندامت کنید. فایده ای ندارد وقتی که گیر افتادید، بخواهید با کلمه «متاسفم» همه چیز را خاتمه دهید. نگویید «متاسفم اگر...» بگویید «متاسفم که...»

۲) عذرخواهی نوع دوم:

پذیرش مسئولیت با گفتن اشتباه کردم.اشتباهتان را ذکر کنید و مسئولیت آن را بپذیرید. دقت کنید که گفتن «تو حق داشتی»، از گفتن «من اشتباه کردم» آسان تر است اما دومی کارسازتر خواهد بود.

۳) عذرخواهی نوع سوم:

جبران خسارت با گفتن «چه کار کنم که اوضاع درست شود؟»، «آیا بدهی پرداخت نشده مانده یا سررسیدی به موقع انجام نشده است؟»، «چگونه می توان اشتباه گذشته را جبران کرد»؛ «چگونه می توان اعتماد متقابل را بازسازی کرد» و...

۴) عذرخواهی نوع چهارم:

ابراز پشیمانی با گفتن این که دیگر این کار را تکرار نمی کنم.ابراز پشیمانی یعنی چرخش ۱۸۰ درجه ای از کردار اشتباه گذشته. وارد مرحله حل مسئله شوید. برای خود توجیه نتراشید مثل این که خوب من سرم شلوغ بوده و... به جای آن سعی کنید به نحوی تغییر رفتار دهید که از تکرار رفتار اشتباه گذشته جلوگیری شود.

۵) عذرخواهی نوع پنجم:

درخواست بخشش با گفتن این که «می شود من را ببخشید.» برای آشتی و تقاضای بخشش صبور باشید، ممکن است معذرت خواهی شما پذیرفته نشود اما حداقل آن این است که شما وفادارانه برای صلح و آرامش قدم برداشته اید. اگر می دانید رفتارتان باعث آزار کسی شده بهتر است قدم اول را برای بهبودی روابط بردارید. بگویید اشتباهتان چه بوده است، چگونه طرف مقابلتان را آزار داده اید و حالا نگران این آسیب و صدمه هستید و می خواهید آن را رفع کنید. برای این که عذرخواهی تان با موفقیت همراه باشد، بهتر است اندک اندک دریابید که طرف مقابلتان در عذرخواهی چه چیزی دوست دارد بشنود. به این ترتیب اولین عذرخواهی به جا و با کلمات مورد نظر طرف مقابل پذیرفته می شود.