تصویر زیبا زیستن

گذشت ماه‌ها و فصل‌ها و سال‌های زندگی باعث می‌شود که فرد به آرامی خستگی، پیری و فرسودگی را در وجود خود احساس کند. دیدن تارهای سپید مو در آینه و شمردن آنها دلهره بیرون رفتن از جوانی …

گذشت ماه‌ها و فصل‌ها و سال‌های زندگی باعث می‌شود که فرد به آرامی خستگی، پیری و فرسودگی را در وجود خود احساس کند. دیدن تارهای سپید مو در آینه و شمردن آنها دلهره بیرون رفتن از جوانی را به همراه می‌آورد.

با این همه چگونه فکر کردن در مورد روزهای باقیمانده عمر نکته‌ای است که در این دوره از زندگی به فرد کمک خواهد کرد تا با نگرش مثبت، به جای شمارش معکوس ایام عمر، تصویر زیبایی را از آینه در ذهن منعکس کند.

متخصصان علم روانشناسی بر این عقیده هستند وقتی افراد پا به سن می‌گذارند به جای دیدن و بزرگ کردن حجم باقیمانده از فرصت‌ها، به حجم پر و سرشاری که با خود دارند، توجه کنند.

توجه به نیمه پر لیوان زندگی، تجربیات، نقاط مثبت، داشته‌ها و... باعث می‌شود که فرد احساس رضایت خاصی از دوران زندگی و عمر خود داشته باشد و به این باور برسد که اگر توانسته در این مدت خوب و زیبا زندگی کند، حتماً خواهد توانست که حجم خالی لیوان زندگی‌اش را نیز به بهترین نحو پر کند.