با آغوش باز به استقبال شادی بروید

خانمی پشت میز کارش نشسته است‌. او مدیر ارشد شرکت بسیار بزرگی است‌. روی میز از نامه‌، قرارداد و کاغذهای مربوط به کارش پر شده است‌. دو چراغ چشمک زن روی تلفن‌، حاکی از آنست که دو نفر …

خانمی پشت میز کارش نشسته است‌. او مدیر ارشد شرکت بسیار بزرگی است‌. روی میز از نامه‌، قرارداد و کاغذهای مربوط به کارش پر شده است‌. دو چراغ چشمک زن روی تلفن‌، حاکی از آنست که دو نفر منتظر صحبت با او هستند. دو نفر ارباب رجوع هم روی مبل‌های اتاقش نشسته و چای می‌نوشند و منتظرند که او سرش را از روی نامه‌ها بلند کند تا با او صحبت کنند. تا نیم ساعت دیگر جلسهٔ مهمی هم دارد. بعد از آن باید با مدیر عامل شرکت راجع به موضوعی صحبت کنند و...

فشار ناشی از این همه کار و گرفتاری اغلب ما را کلافه می‌کند. شاید بگویید: «نه برای من یکی خیلی زیاد است‌.» اما برای این خانم زیاد نیست او از کارش لذت می‌برد. اجازه نمی‌دهد تصورات باطل روی کارش تأثیر منفی بگذارد، به جای آن به موفقیت‌هایی که امروز نصیبش خواهد شد فکر می‌کند، مؤدبانه با ارباب و رجوع‌ها حرف می‌زند، صحبت‌هایشان را به دقت گوش می‌دهد. تلفن‌ها را جواب می‌دهد. این کارها سخت و طاقت فرسا نیست اتفاقی معمولی برای کسانی است که از کارشان لذت می‌برند و مستقیم و مؤثر به سوی هدفهایشان پیش می‌روند. این خانم تصورات خود را در راهی مثبت به کار می‌گیرد، می‌پذیرد که این حق اوست که احساس رضایت و موفقیت کند. بسیاری از انسانها ذهن خود را با افکار مأیوس کننده و ملال‌انگیز پر کرده و احساس خشنودی و خوشبختی را آنقدر زیر فشار می‌گذارند تا اثری از آن باقی نماند، نگران اتفاقات ناگوار و فاجعه‌هایی هستند که هرگز صورت خارجی به خود نمی‌گیرد و یا به ندرت اتفاق می‌افتد. احساس رضایت از کارشان را تحمل نمی‌کنند. نه از کارشان لذت می‌برند و نه از بازی و تفریحشان خشنود می‌شوند. انسان می‌تواند به استناد دلیل و منطق حرکت کند و غذای بی‌مزه بخورد. امّا خداوند به ما شوخ طبعی‌، روی خوش و خنده اعطا کرده تا مأموریت دو روزهٔ عمر را با روح و با نشاط بگذرانیم‌. می‌توانید لذت را احساس کنید. می‌توانید زیر دوش آب سرد بروید و بخندید و بالا و پایین بپرید. می‌توانید شادابی را در عمق وجود خویش احساس کنید. مسئله این است که برای خودتان چه بخواهید. زندگی باید قرین شادی باشد. اما برداشت‌های زندگی امروز از زندگی‌، اغلب عکس این موقعیت را نشان می‌دهد. مفهومی منفی با تصویر ذهنی زشت‌.

زندگی باید رسم خوشایندی داشته باشد مردم باید با خود و دیگران مهربان باشند. شادی و شادکامی باید چشم و قلب و جزیی از وجود ما باشد. خوشی‌های دنیا متعلق به ماست‌. با فراموش کردن اشتباهات گذشته می‌توانید به زندگی شاد برسید. اگر احساس کنید که حق دارید از زندگی لذت ببرید، می‌توانید در کار و زندگی طعم خوش شادی و خوشبختی را بچشید. با سرزنش خویش‌، لذت و شادمانی را از خودتان دریغ می‌کنید. زندگی خلاق تصمیم گرفتن برای شادمان بودن است‌. پیروزی‌ِ نیروهای مثبت فکر و تصور بر نیروهای منفی تفکر و تصور است‌. با تقویت روزانه تصویر ذهنی خویش‌، برای زندگی خلاق آماده می‌شوید، خود را شایسته خوشی‌های زندگی می‌دانید و از آن به سود خود استفاده می‌کنید.