هماهنگی در ازدواج

همسرانی که می خواهند از زندگی راضی و خرسند باشند، همواره در صدد تحکیم دوستی و محبت با یکدیگرند.
آنها می دانند که هرچه بیشتر با هم نزدیک و صمیمی باشند، انگیزه بیشتری برای حل مشکلات …

همسرانی که می خواهند از زندگی راضی و خرسند باشند، همواره در صدد تحکیم دوستی و محبت با یکدیگرند.

آنها می دانند که هرچه بیشتر با هم نزدیک و صمیمی باشند، انگیزه بیشتری برای حل مشکلات هنگام بروز سختی ها خواهند داشت. توجه به موارد زیر کمک می کند تا بتوان زندگی شاد تر و هماهنگ تری با یکدیگر داشت.

توجه بر حالات و احساسات درونی

گاهی اوقات نحوه عکس العمل زوجین ریشه در گذشته و حتی در کودکی آنها دارد. زخم های احساسی و روحی باعث شدت بخشیدن به عکس العمل ها در فرد می شوند. در این موارد مشورت با یک مشاور و.‎.‎. می تواند در حل مشکل راه گشا باشد.

مقصر ندانستن یکدیگر در بروز مشکلات

سرزنش کردن تنها باعث می شود تا دیگری حالت تدافعی به خود گرفته و عصبانی شود و این در حالی است که با این روش احتمال دستیابی به یک پیروزی دو طرفه نیز برای همسران کاهش می یابد.

در واقع با این کار زن و شوهر بذر رنجش را در روابط خود می کارند. آنها هر دو در کیفیت زندگی سهیم هستند و در قبال آن مسئولیت هایی بر گردن دارند.

مریم نورامینی