برای رسیدن به موفقیت یاد بگیرید بزرگ فكر كنید

شاید در نگاه اول دستیابی به آرزویی همچون موفقیت و كامیابی، فرآیندی سخت و پیچیده باشد اما یك نكته را باید به عنوان اصل غیر‌قابل انكار پذیرفت و به آن ایمان داشت، رسیدن به موفقیت …

شاید در نگاه اول دستیابی به آرزویی همچون موفقیت و كامیابی، فرآیندی سخت و پیچیده باشد اما یك نكته را باید به عنوان اصل غیر‌قابل انكار پذیرفت و به آن ایمان داشت، رسیدن به موفقیت نیاز به فكرهای بزرگ و ایده‌های فراتر از چارچوب‌های عادی فكری دارد.

با نگاهی متكی به زندگی چهره‌های موفق و برجسته تاریخ در می‌یابیم كه اكثر آنها ایده‌های بزرگ و متفاوت از انسان‌های عادی در ذهن می‌پرورانده‌اند. در حقیقت بزرگ فكر كردن و راضی نبودن به چارچوب‌های كوچك و كم ارزش در زندگی روزمره نخستین و البته مهم‌ترین سنگ بنای موفقیت در زندگی است. البته نباید این ایدئولوژی موجب شود كه اهداف میان‌مدت و كوتاه‌مدت نادیده گرفته شود چون آنها در شكل‌گیری اساس اصلی سنگ بنای موفقیت موثر هستند اما اگر بزرگ فكر كنید مطمئن باشید كه زودتر و موثرتر به اهداف كوتاه‌مدت و میان‌مدت دست یافته و با پشت سر گذاشتن آنها به كامیابی اصلی دست خواهیم یافت.

به‌عنوان مثالی روشن و ملموس اگر تا انتهای زندگی خود همواره به اهدافی كوچك همچون خرید یك خودرو آن هم به رغم برخورداری از توانایی‌های فكری و فیزیكی و مالی فكر كنید، بی‌درنگ مطمئن باشید كه حتی در دستیابی به چنین هدفی هم چندان كامیاب و پیروز نخواهید بود. پیروزمندان ایده‌های بزرگ با در نظر گرفتن دورنمایی منطقی از آن چه می‌خواهید، موجب پرورش و تقویت خلاقیت‌های فكری‌تان خواهد شد و یاد خواهید گرفت كه مثلا چطور از فكر و آنچه كه در دوروبر خود دارید به بهترین وجه ممكن برای رسیدن به موفقیت مورد نظر استفاده عالی كنید.