تکنیک های شخصیت خوانی

آیا عالی نیست که بتوانید شخصیت اشخاص را بخوانید، بدانید چگونه فکر می کنند، به چه مسائلی اهمیت می دهند و از چه چیزهایی خوششان یا بدشان می آید؟
پل تایگر و باربارا بارون-تایگر …

آیا عالی نیست که بتوانید شخصیت اشخاص را بخوانید، بدانید چگونه فکر می کنند، به چه مسائلی اهمیت می دهند و از چه چیزهایی خوششان یا بدشان می آید؟

پل تایگر و باربارا بارون-تایگر در این کتاب توضیح می دهند چه آسان می توان خصوصیات شخصیتی اشخاص را شناسایی کرد و چگونه می توان از این علم و اطلاع برای ایجاد ارتباط موثر با اشخاص استفاده نمود.

با خواندن این کتاب:

سریعاً سبک ارتباطی مورد علاقه دیگران را تشخیص می دهید.

به گونه ای نقطه نظرهایتان را با دیگران در میان می گذارید که سریع تر به جواب آری آن ها برسید.

به جنبه های قوت و ضعف دیگران پی می برید.

با چهار مشرب مختلف و ۱۶ تیپ شخصیتی آشنا می شوید.

درباره نویسندگان:

پل تایگر و باربارا بارون-تایگر از جمله چهره های سرشناس و شناخته شده در زمینه کاربرد تیپ های شخصیتی هستند که تا کنون هزاران مدیر،مشاور و مدرس را آموزش داده اند.

http://tntmoney.wordpress.com