خود را دوست بدارید

قبل از همه خود را دوست داشته باشید تا بتوانید محبت خود را به دیگران اشاعه دهید چون از چیزی که ندارید نمی توانید ایثار کنید .
شما مهم ، و با ارزش هستید . شما خوب و شایسته هستید . شما …

قبل از همه خود را دوست داشته باشید تا بتوانید محبت خود را به دیگران اشاعه دهید چون از چیزی که ندارید نمی توانید ایثار کنید .

شما مهم ، و با ارزش هستید . شما خوب و شایسته هستید . شما یک انسان بی مانند هستید . اگر شما خود را دوست نداشته باشید ، آنگاه محبت به دیگران غیر ممکن خواهد بود . شما چگونه می توانید دیگری را دوست بدارید ، در حالی که خود را دوست نداشته باشید .

خود دوست داشتن ، اولین قدم برای دستیابی به شادی و شور در زندگی است . هیچ زمانی و تحت هیچ شرایطی ، نفرت نسبت به خود بهتر از عشق به خود نیست .

از هر اشتباه پند بگیرید و تصمیم بگیرید دیگر آن اشتباه را تکرار نکنید .

هیچگاه خطائی را که در زندگی مرتکب می شوید به ارزشی که برای خود قائلید ارتباط ندهید .

هیچگاه شکوه و ناله سر ندهید .

خود را دوست بدارید و این کار ساده ای است . در این راه نه نیازی به محبت دیگران دارید و نه احتیاجی به متقاعد کردن آنها وجود دارد .

اگر کسی هست که دوستش دارید ؛ صریحا این دوست داشتن را به او ابراز کنید .

حسادت را در خود از بین ببرید .

باجسم خود به شیوه ای تازه بر خورد کنید . در صورت لزوم وزن خود را کاهش دهید . به تمرین های ورزشی بپردازید ، از صدمه زدن به جسم خود به هر شکل و به هر عنوان پرهیز کنید . بدن شما ، وجود شماست ، بدن خود را دوست بدارید .

اگر پاره ای از ویژگی های جسم خود را دوست ندارید و قادر به تغییر آنها هستید ، آنها را تغییر دهید .

قسمت های تغییر ناپذیر جسم خود را با نگاهی تازه ببینید .

نگذارید دیگران نظراتشان را در باره جذابیت ، به شماتحمیل کنند .

هر گز ارزش خودتان را ، با رفتار دیگران ، نسبت به خودتان ، مخلوط و مشتبه نکنید .

تصورات اولیه شما از شخصییتان بر پایه نظریات بزرگسالان بنا نهاده شده ، لازم نیست آنها را تا ابد حفظ کنید .

با خودتان پیمان ببندید که عادات به هر گونه رفتار و یا تفکر خود کاستی را از بین ببرید .

تصمیم بگیرید همیشه برای خود ارزش قائل باشید .

با صرف وقت و تلاش ، هر یک از رشته های مورد علاقه خود را فرابگیرید .

خود را به عنوان یک انسان با ارزش بپذیرید .

غلامحسین ریاحی